Подписаться
Мовознавство
Мовознавство
Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структура мовної картини світу
ЛА Лисиченко
Мовознавство 5 (6), 36-42, 2004
1852004
Етнолінгвістика в колі суміжних наук
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2004
1582004
Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2001
1462001
Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія–вплив–маніпуляція
ЛО Кудрявцева, ЛП Дядечко, ОМ Дорофєєва, ІО Філатенко, ...
Мовознавство 1, 25-31, 2005
1152005
Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу
МП Кочерган
Мовознавство, 2004
1152004
Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації
БМ Ажнюк
Мовознавство, 48-54, 2001
1142001
Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.)
ОО Тараненко
Мовознавство, 23-41, 2002
1062002
Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст
ОА Стишов
Мовознавство, 7-21, 1999
971999
Лінгвістичний метод і його структура
ВА Глущенко
Мовознавство, 2010
892010
Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов)
ІВ Кононенко
Мовознавство.–1996.–ғ6, 39-45, 1996
871996
Концептологія в лінгвістичному аспекті
ВІ Кононенко
Мовознавство, 2006
852006
Явище «суржику» як форма просторіччя в ситуації двомовності
ВМ Труб
Мовознавство. í, 2000
852000
Мовні концепти кольору (до проблеми категоризації)
ГМ Яворська
Мовознавство, 1999
781999
Зіставна лексична семантика: проблеми і методи дослідження
МП Кочерган
Мовознавство: наук.-теор. журнал/гол. ред. Віталій Григорович Скляренко.–К …, 1996
771996
Лексична підсистема мови і значення мовних одиниць
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 1999
731999
Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження
СЯ Єрмоленко
Мовознавство 3 (4), 112-125, 2005
692005
Синонімія у термінології
ІМ Кочан
Мовознавство, 1992
681992
Мова і народна культура
ВІ Кононенко
Мовознавство, 2001
652001
Принцип андроцентризму в системі мовних координат і сучасний гендерний рух
ОО Тараненко
Мовознавство, 3, 2005
64*2005
Концепт шляху в українській мові: поєднання ідей простору і руху
ТВ Радзієвська
Мовознавство, 1997
641997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20