Follow
Мовознавство
Мовознавство
Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Структура мовної картини світу
ЛА Лисиченко
Мовознавство 5 (6), 36-42, 2004
1842004
Етнолінгвістика в колі суміжних наук
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2004
1552004
Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2001
1452001
Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу
МП Кочерган
Мовознавство, 2004
1142004
Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія–вплив–маніпуляція
ЛО Кудрявцева, ЛП Дядечко, ОМ Дорофєєва, ІО Філатенко, ...
Мовознавство 1, 25-31, 2005
1132005
Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації
БМ Ажнюк
Мовознавство, 48-54, 2001
1112001
Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.)
ОО Тараненко
Мовознавство, 23-41, 2002
1052002
Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст
ОА Стишов
Мовознавство, 7-21, 1999
961999
Лінгвістичний метод і його структура
ВА Глущенко
Мовознавство, 2010
872010
Концептологія в лінгвістичному аспекті
ВІ Кононенко
Мовознавство, 2006
852006
Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов)
ІВ Кононенко
Мовознавство.–1996.–ғ6, 39-45, 1996
851996
Явище суржику як форма просторіччя в ситуації двомовності
ВМ Труб
Мовознавство. , 2000
842000
Мовні концепти кольору (до проблеми категоризації)
ГМ Яворська
Мовознавство, 1999
781999
Зіставна лексична семантика: проблеми і методи дослідження
МП Кочерган
Мовознавство: наук.-теор. журнал/гол. ред. Віталій Григорович Скляренко.–К…, 1996
771996
Лексична підсистема мови і значення мовних одиниць
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 1999
711999
Синонімія у термінології
ІМ Кочан
Мовознавство, 1992
681992
Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження
СЯ Єрмоленко
Мовознавство 3 (4), 112-125, 2005
662005
Мова і народна культура
ВІ Кононенко
Мовознавство, 2001
642001
Принцип андроцентризму в системі мовних координат і сучасний гендерний рух
ОО Тараненко
Мовознавство, 3, 2005
63*2005
Концепт шляху в українській мові: поєднання ідей простору і руху
ТВ Радзієвська
Мовознавство, 1997
631997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20