Мовознавство
Мовознавство
Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2001
942001
Структура мовної картини світу
ЛА Лисиченко
Мовознавство, 2004
922004
Етнолінгвістика в колі суміжних наук
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2004
802004
Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації
БМ Ажнюк
Мовознавство, 48-54, 2001
612001
Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст
ОА Стишов
Мовознавство, 7-21, 1999
581999
Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.)
ОО Тараненко
Мовознавство, 23-41, 2002
572002
Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія–вплив–маніпуляція
ЛО Кудрявцева, ЛП Дядечко, ОМ Дорофєєва, ІО Філатенко, ...
Мовознавство/гол. ред. ВД Русанівський, 228, 2005
552005
Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу
МП Кочерган
Мовознавство, 2004
532004
Лінгвістичний метод і його структура
ВА Глущенко
Мовознавство, 32-44, 2010
442010
Явище суржику як форма просторіччя в ситуації двомовності
ВМ Труб
Мовознавство. , 2000
432000
Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов)
ІВ Кононенко
Мовознавство.–1996.–ғ6, 39-45, 1996
421996
Зіставна лексична семантика: проблеми і методи дослідження
МП Кочерган
Мовознавство. _, 3_11, 1996
401996
Концептологія в лінгвістичному аспекті
ВІ Кононенко
Мовознавство, 2006
392006
Мова і народна культура
ВІ Кононенко
Мовознавство, 2001
392001
Концепт шляху в українській мові: поєднання ідей простору і руху
ТВ Радзієвська
Мовознавство, 1997
381997
Когнітивна поетика в Потебнянській ретроспективі
ОП Воробйова
Мовознавство, 2005
362005
Мова як суспільне явище і як предмет сучасного мовознавства
ОС Мельничук
Мовознавство., 3, 1997
361997
Синонімія у термінології
ІМ Кочан
Мовознавство, 1992
361992
Словесні символи в семантичній структурі фраземи
ВІ Кононенко
ВІ Кононеко/Мовознавство, 1991
361991
Внутрішня форма назв емоцій в українській мові
ПО Селігей
Мовознавство, 24-32, 2001
352001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20