Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Verified email at knlu.kyiv.ua - Homepage
TitleCited byYear
Психологическая помощь: теория и практика
АФ Бондаренко
К.: Укртехпресс, 1997
6131997
Стилистика английского языка: Учебное пособие
АН Мороховский, ОП Воробьева, НИ Лихошерст, ЗВ З В Тимошенко
Вища школа, 1991
4301991
Текстовые категории и фактор адресата
ОП Воробьева
- К.: Вища школа, 1993
2871993
Педагогіка вищої школи
ВВ Кудіна, МІ Соловей, ЄС Спіцин
2007, 0
219*
Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь
НК Скляренко
Іноземні мови 3, 3-7, 1999
2111999
Психологічна допомога особистості
ОФ Бондаренко
- Харків: Фоліо, 1996
1841996
Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України
ОВ Гаврилюк
Фінанси України, 79-93, 2008
1822008
Інвестаційний імедж та інвестаційна привабливість України
ОВ Гаврилюк
ФІнанси України, 79-93, 0
182*
Социальная психотерапия личности (психосемантический подход)
АФ Бондаренко
К.: КГПИИЯ, 1991
1811991
Фінансовий аналіз: Навчальний посібник
СЯ Салига, НВ Дацій, СО Корецька, Н НВ
- Київ: Центр навчальної …, 2006
172*2006
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
- К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009
1632009
Лингвистические аспекты адресованности художественного текста
ОП Воробьева
Москва, 1993
1551993
Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови 2, 11-17, 2010
1442010
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт 319, 2, 1999
1361999
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт 327, 2002
1282002
Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах
ТІ Левченко
Вінниця: Нова книга 512, 2002
1152002
Статистичні методи для лінгвістів
ВІ Перебийніс
- Вінниця: Нова книга, 2002
1132002
Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя)
ОМ Кагановська
К.: Вид. центр КНЛУ 293, 2002
1042002
Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра
ВГ Ніконова
Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2007
962007
Бизнес-курс немецкого языка
НФ Бориско
- ООО" Логос" Киев, 2000
942000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20