Підписатись
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і практика перекладу (аспектний переклад).[англ.].: Підручник для ВНЗ
ІВ Корунець
Нова Книга, 2003
10852003
Психологическая помощь: теория и практика
АФ Бондаренко
К.: Укртехпресс, 1997
1052*1997
Стилистика английского языка: Учебное пособие
АН Мороховский, ОП Воробьева, НИ Лихошерст, ЗВ З В Тимошенко
Вища школа, 1991
937*1991
Антикризове управління підприємством: підручник
ЛО Лігоненко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 824, 4, 2005
5062005
Текстовые категории и фактор адресата
ОП Воробьева
- К.: Вища школа, 1993
398*1993
Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь
НК Скляренко
Іноземні мови 3, 3-7, 1999
3861999
Психологічна допомога особистості
ОФ Бондаренко
- Харків: Фоліо, 1996
3461996
Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови 2, 11-17, 2010
3402010
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
Київ, 2002
3352002
Порівняльна типологія української та англійської мов.: Навчальний посібник для ВНЗ
ІВ Корунець
Нова книга, 2004
3342004
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
- К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009
3112009
Практичний курс перекладу (англійська та українська мови)
СЄ Максімов
2872006
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва, ОБ Бігич
К.: Ленвіт 320, 4, 1999
2851999
Лингвистические аспекты адресованности художественного текста
ОП Воробьева
Москва, 1993
2631993
Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник
СЮ Ніколаєва
Ленвіт, 2008
2542008
Социальная психотерапия личности (психосемантический подход)
АФ Бондаренко
К.: КГПИИЯ, 1991
2541991
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
2532013
Личностное и профессиональное самоопределение отечественного психолога-практика
АФ Бондаренко
Консультативная психология и психотерапия 2 (1), 1993
2461993
Вступ до перекладознавства.[англ./укр.].: Підручник для ВНЗ
ІВ Корунець
Нова Книга, 2008
2352008
Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання
АА Калита
К.: Видавничий центр КДЛУ 351, 2001
2332001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20