Андрій Печенюк
Андрій Печенюк
доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування і електронних платіжних систем, Подільський
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні інформаційні технології в транспортній логістиці
ГТД Печенюк А. В.
Вісник СНУ ім. Володимира Даля, 106–109, 2010
192010
Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні
АВ Печенюк
Інноваційна економіка, 172, 2013
72013
Особливості організації інформаційної безпеки сучасного підприємства
А Печенюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2014
52014
Тенденції розвитку ринку екологічних інновацій
АВ Печенюк
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2013
52013
Етапи та принципи формування маркетингової цінової політики підприємств бурякоцукрового підкомплексу
АВ Печенюк
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2011
52011
Інформаційно-комунікативні технології у формуванні дієвих компетенцій
ПС Атаманчук, ОВ Бордюг, АВ Печенюк, СМ Грушецький
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2010
42010
Інтеграційні процеси в бурякоцукровому виробництві
АВ Печенюк
Редакційна колегія, 321, 2005
42005
Основні напрями екологізації виробництва і раціонального природокористування
АВ Печенюк
Інноваційна економіка, 42, 2013
22013
Особливості застосування інформаційно-комунікативних технологій у вищій школі
ОВ Бордюг, АВ Печенюк
ВІСНИК, 98, 2010
22010
Теоретико-методичні аспекти розвитку центрів сільського зеленого туризму
ВВ Іванишин, АП Печенюк
Інфраструктура ринку, 88-95, 2019
12019
Політика сільського туристичного розвитку в умовах багатополярної моделі міжнародних економічних відносин
ВВ Іванишин, АП Печенюк
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
12019
Формування регіональної ренти сільського зеленого туризму
АВ Печенюк, АП Печенюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
12017
Особливості статистичних досліджень сільського зеленого туризму
ВВ Іванишин, АП Печенюк
ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО, 2017
12017
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
АВ Печенюк, ВІ Печенюк, АП Печенюк
nternational Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic …, 2017
12017
Стратегія розвитку сільського зеленого туризму заповідних територій
А Печенюк, А Печенюк
Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія, 101-104, 2017
12017
Ефективна еколого-економічна політика: досвід Швеції
АВ Печенюк, АП Печенюк
Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність, 2014
12014
Перспективи впровадження вільного програмного забезпечення в Україні
А Печенюк
Економічний дискурс, 244-247, 2013
12013
Особливості організації взаємовідносин у сфері сільського туризму
АП Печенюк, AB Печенюк
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2011
12011
Бурякоцукрове виробництво в Україні: проблеми перспективи
АВ Печенюк
Science, 20, 2010
12010
До проблеми підвищення конкурентоспроможності бурякосійних господарств України
АВ Печенюк
Подільський вісник 2 (15), 80-82, 2007
12007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20