Alla Krasulia / Алла Вікторівна Красуля
Alla Krasulia / Алла Вікторівна Красуля
Sumy State University, Foreign Philology and Social Communication Department
Verified email at gf.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Історичні традиції благодійності та актуальний стан фандрейзингової діяльності у вищій освіті України
АВ Красуля
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 132-144, 2014
32014
Endowment as an Educational Fundraising Tool for Entrepreneurial University: the US Experience versus Ukrainian Reality and Perspectives
A Krasulia
Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 6 (2), 2014
22014
Women and philanthropy: The US experience that could be transferred into the Ukrainian context of higher education
A Krasulia
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
22014
Організаційно-педагогічні засади фандрейзингової діяльності в державних університетах США / Organizational and Educational Foundations of Fundraising Practices in the U.S …
АВ Красуля
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016
12016
Philanthropy culture in the US higher education: organizational identification and the role of alumni relations in fundraising
A Krasulia
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 299-308, 2014
12014
Характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження управління фандрейзинговою діяльністю в державних університетах США
АВ Красуля
12012
Усна презентація «Ignite Talk» як метод формування комунікативної компетенції
АВ Красуля
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2019
2019
Self-Regulated Learning in English Language Instruction
КА В.
Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті …, 2019
2019
Успішна інтеграція жінок-мігрантів: мовний аспект
КАВ Загоруйко Л.А.
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження …, 2019
2019
Інноваційні технології в магістерській підготовці в галузі освітніх наук: з досвіду Естонії
КА В.
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний …, 2019
2019
Особливості мобільного навчання для формування навичок аудіювання у студентів-перекладачів.
КАВ Красуля А.В.
XIІI Міжнародна науково-практична конференція "СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА …, 2018
2018
Переваги та недоліки мобільних iнформаційно-комунікативних технологій навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів
ЛКА Красуля А.В.
Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали V …, 2018
2018
Google Docs як інтерактивна технологія колективно-групового та проектного навчання на заняттях з англійської мови у вищій школі
РВО Красуля А.В.
Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали V …, 2018
2018
Students’ Perceptions of Educational Value and Effectiveness of Integrating Electronic Gadgets (Mobile Phones/Tablets) with Teaching-Learning Activities in an English as a …
A Krasulia
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Education, 2018
2018
Структурно-функціональна модель формування системи підготовки фахівців із фандрейзингу в університетах України
АВ Красуля
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Blended Learning: Advantages and Disadvantages in the EFL Classroom
A Krasulia
Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики …, 2017
2017
Застосування методу інформаційно-комп’ютерних технологій для оволодіння іноземною мовою у сучасному глобалізованому світі
РВО Красуля А. В.
Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики …, 2017
2017
Інноваційні освітні технології у вищій школі: модель змішаного навчання.
КА В.
Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий …, 2017
2017
Інноваційні тенденції в галузі навчання англійської мови для міжкультурної комунікації та освіти: Європейський контекст.
КА В.
Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях : матеріали …, 2017
2017
Перспективи використання американського досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України
КА В.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція: «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ В ХХІ …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20