Тетяна Пуларія Пулария Т. В. Pulariia Tetyana
Тетяна Пуларія Пулария Т. В. Pulariia Tetyana
Університет митної справи та фінансів, кафедра соціальних комунікацій, філософії та суспільно
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини)
ТВ Пуларія
ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2011
42011
Мотив жіночої зради як прояв архетипу жіночого в українській народній казці
ТВ Пуларія
Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 79-83, 2010
2*2010
Архетип: к проблеме дефиниций в культурологии
ТВ Пулария
Культура народов Причерноморья, 215-219, 2009
22009
Архетипові образи в декоративних розписах Нижньої Наддніпрянщини ХІХ–поч. ХХІ ст. у контексті сучасних духовних шукань
ТВ Пуларія
Культура народов Причерноморья, 2009
12009
Архетип женщины в матрице украинской культуры: к постановке проблемы
ТВ Пулария
Культура народов Причерноморья : Научный журнал, С. 70–74, 2008
12008
Дніпровський Музей українського живопису як інноваційний культурний простір
ТВ Пуларія
Музей як візуальний текст культури. Матеріали V Всеукраїнської науково …, 2017
2017
Колірні ритми Ігоря Єрмолова
С Пуларія, Тетяна, Конох
Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
2017
Сучасне осмислення поняття «архетип» у культурфілософському дискурсі
ТВ Пуларія
Університет митної справи та фінансів, 2016
2016
Репрезентація архетипу Анімуса в українській народній казці
ТВ Пуларія
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2016
2016
«…Джерело тієї води, що тече в життя вічне» (Світ архетипів Олександра Антонюка)
ТВ Пуларія
Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр., 153−159, 2016
2016
Образ Спасителя як втілення архетипу Самості в живописі Олександра Антонюка
П Т.
Святитель Філарет (Гумілевський): людина, архіпастир, науковець : збірник …, 2016
2016
Сучасне осмислення поняття «архетип» у культурфілософському дискурсі
ПТ В.
Філософія. Культура. Життя, 158 – 166, 2016
2016
Архетипний живопис Олександра Антонюка
Т Пуларія
Сучасна українська нація: мова, історія, культура : матеріали науково …, 2016
2016
Архетип, міф, символ: до співвідношення понять
Т Пуларія
Аркадія : Мистецтвознавчий та культурологічний журнал, 19–25, 2015
2015
Архетипові підстави аналізу колористики декоративних розписів весільних скринь Нижньої Наддніпрянщини кінця ХІХ–початку ХХ століть
ТВ Пуларія
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 221-224, 2014
2014
Культура як домінантна складова у формуванні особистості ХХІ століття
ТВ Пуларія
Перспективні напрямки світової науки : Збірник статей учасників Двадцять дев …, 2014
2014
Архетипові проекції в іконографії українських вишитих весільних рушників Середньої Наддніпрянщини XIX-початку XX століть
ТВ Пуларія
Культура народов Причерноморья, 2013
2013
Марія Яненко: цвіт традиції
ТВ Пуларія
Візуальність в українській культурі: статус, динаміка, контексти : Матеріали …, 2013
2013
Барочная живопись как источник идентификации и атрибуции культурных ценностей
Т Пулария
Культура народов Причерноморья, 188-192, 2013
2013
Жіночий архетип в актуальних гуманітарних дискурсах
ТВ Пуларія
Культура народов Причерноморья, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20