Пойда-Носик Ніна Никифорівна
Пойда-Носик Ніна Никифорівна
Uzhgorod National University
Verified email at uzhnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансові ресурси підприємства
НН Пойда-Носик, СС Грабарчук
Фінанси України, 96-103, 2003
902003
Оцінка ефективності та оптимізація структури капіталу у системі фінансової безпеки підприємства
НН Пойда-Носик, ЛВ Петришинець
Фінанси України, 100-112, 2010
352010
Науково-методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
НН Пойда-Носик
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 288-292, 2013
252013
Страхове підприємництво регіону: сучасний стан і перспективи розвитку
НН Пойда-Носик, РЙ Бачо
Ужгород: Мистецька Лінія, 2010
242010
Управління вартістю та структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки
НН Пойда-Носик, ЛВ Петришинець
Фінанси України, 117-124, 2010
242010
Сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва та її роль у забезпеченні національної економічної безпеки
НН Пойда-Носик
Вісник ЖДТУ. Серія «Економіка», 340-342, 2011
192011
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
НН Пойда-Носик
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»., 158-163, 2011
152011
Регулювання та безпека розвитку страхового пiдприємництва в регiонi: Монографiя
НН Пойда-Носик, РЙ Бачо, МВ Тимчак
Ужгород: Мистецька Лінія, 2012
142012
Ризики і джерела загроз фінансовій безпеці акціонерних товариств у сучасних умовах
НН Пойда-Носик
Режим доступу: www. teologia. org. ua/20110920172/stattі/dokladi/riziki …, 2013
122013
Cистема забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва акціонерної форми господарювання: теоретико-методологічний аспект
НН Пойда-Носик
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 87-91, 2012
9*2012
Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: монографія
ОВ Кендюхов
Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ 1, 344, 2013
82013
Визначення сутності механізму забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва/Ніна Пойда-Носик
Н Пойда-Носик
Вісн. Ун-ту банків. справи Нац. банку України, 13, 2012
72012
Дослідження сутності та причин банкрутства підприємств/Н. Пойда-Носик
НН Пойда-Носик
Облік, аудит і аналіз, 17, 2009
72009
Чинники забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств
НН Пойда-Носик
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 205-208, 2015
62015
Формування моделі оптимізації структури капіталу підприємства
ВБ Базилюк
Наукові записки [Української академії друкарства], 28-32, 2014
52014
Податкові реформи в контексті соціально-економічного розвитку
ОВ Гурнак
Бізнес Інформ, 198-200, 2012
52012
Платоспроможність підприємства та формування системи її забезпечення
НН Пойда-Носик, ВВ Свадеба
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
42016
Управління інноваційними проектами
НН Пойда-Носик, ІІ Черленяк
Видавництво УжНУ «Говерла», 2017
32017
Адаптивне управління в системі забезпечення фінансової безпеки корпоративного підприємства
НН Пойда-Носик
ХІБС УБС НБУ, 2015
32015
Економічна безпека регіону в контексті транскордонного співробітництва
НН Пойда-Носик, ОД Буковська
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», C.61-66, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20