Любов Михайлова; Любовь Михайлова; Liubov Mykhailova; Lyubov Michajlowa; Л.І. Михайлова; Л.И
Любов Михайлова; Любовь Михайлова; Liubov Mykhailova; Lyubov Michajlowa; Л.І. Михайлова; Л.И
Сумський національний аграрний університет; Sumy National Agrarian University, Department of foreign
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління персоналом
ЛІ Михайлова, ЛИ Михайлова
Центр учбової літератури, 2007
1732007
Інноваційний менеджмент
Михайлова, Л.І., Турчіна, С.Г.
К: "Центр учбової літератури", 2007
1232007
Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах
ЛІ Михайлова, ЛИ Михайлова, LI Mikhailova
Центр учбової літератури, 2008
1032008
та ін. Організація та проектування логістичних систем: підручник/за ред. проф. МП Денисенка, проф. ПР Лековця, проф. ЛІ Михайлової
МП Денисенко, ПР Левковець, ЛІ Михайлова
К.: Центр учбової літератури, 327-328, 2010
71*2010
Економічні основи формування людського капіталу в АПК
ЛІ Михайлова, ЛИ Михайлова, LI Mikhailova
Довкілля, 2003
702003
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
482008
Orhanizatsiia ta proektuvannia lohistychnykh system [Organization and design of logistic systems]
MP Denysenko, PR Levkovets, LІ Mykhailova
Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury Publ, 2010
162010
Оцінка динаміки вектор-структури експорту продукції машинобудування вітчизняними підприємствами
ЛІ Михайлова, ОЮ Слабоспицька
Маркетинг і менеджмент інновацій, 164-171, 2011
142011
Управління соціально-економічним розвитком сільських територій: наукові основи, стан і перспективи
ЛІ Михайлова, НВ Стоянець, ЛИ Михайлова, НВ Стоянець
Видавництво" Козацький вал", ВАТ" СОД", 2010
122010
Міжнародний менеджмент, Международный менеджмент
АМ Михайлова, Любов Іванівна, Юрченко, Олексій Юрійович, Данько, Юрій ...
К.: Центр учбової літератури, 2007
122007
Кадровий менеджмент сільськогосподарських підприємств
ЛІ Михайлова, СГ Турчіна
монографія/ЛІ Михайлова, СГ Турчіна.–Суми:“Козацький Вал”,“СОД, 2009
112009
Формування та розвиток трудових ресурсів як складової капіталу АПК
ЛІ Михайлова
дис… д-ра екон. наук 8 (02), 2004
112004
Особисті підсобні господарства населення: сутність, класифікація, ефективність
ЛІ Михайлова
Економіка АПК, 113-118, 2001
112001
Психологічні особливості підготовки майбутніх менеджерів
ЛІ Михайлова, ГЮ Глуходід, ЛИ Михайлова, ГЮ Глуходид, ...
Назва з екрану.–Режим доступу: http://repo. sau. sumy. ua/handle/123456789/1121, 2012
102012
Проблеми формування та використання кадрового потенціалу в сільському господарстві
ЛІ Михайлова, СГ Турчина
Механізм господарювання і економіка динаміки в АПК/Вісник ХДАУ. Серія …, 2001
92001
Human capital: the formation and development in rural areas
L Mykhailova
K.: Center of educational literature.—2008.—388 p.[in Ukrainian], 2008
82008
Досвід управління соціальним розвитком сільських регіонів в Україні і ФРН/ЛІ Михайлова, П. Тіл-лак, Х. Бізольд
ЛІ Михайлова, П Тіллак
Регіональна економіка, 169-176, 2000
82000
Досвід управління соціальним розвитком сільських регіонів в Україні та ФРН
ЛІ Михайлова, П Тіллак, Х Бізольд
Регіональна економіка, 169-176, 2000
82000
Инновационный менеджмент: Учебное пособие
ЛИ Михайлова, СГ Турчина, ИС Данилова
Сумы: ВАТТ «СОД» издательство «Казацкий вал, 2003
7*2003
Науково-методологічні засади кадрового забезпечення агропромислового виробництва
ЛІ Михайлова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
62013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20