Михайло Миколайович КОЗЯР, член-кор. НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Михайло Миколайович КОЗЯР, член-кор. НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
ORCID: 0000-0001-7068-598X, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців: монографія
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
Львів: ЛДУ БЖД, 2012
3072012
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців: монографія. 2-е видання.
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
ЛДУ БЖД, 2015
3052015
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: словник-глосарій
МЮ Кадемія, М Козяр, Т Рак
Львів:«СПОЛОМ, 425, 2011
1352011
Теоретичні та методичні засади професійної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора …
ММ Козяр
К., 2005.–532 с, 2005
842005
Екстремально-професійна підготовка до діяльності у надзвичайних ситуаціях: Монографія
ММ Козяр
Львів: СПОЛОМ, 2004
822004
Віртуальний університет: навч.-метод. посібник
ММ Козяр, ОБ Зачко, ТЄ Рак
Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2009
63*2009
Військова психологія і педагогіка:[посібник]/Варій МЙ Козяр ММ, Коваль МС; за заг. ред. МЙ Варія
МЙ Варій, ММ Козяр, МС Коваль
Львів:“Сполом, 2003
53*2003
Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
ММ Козяр, МЮ Кадемія, ТВ Ткаченко, ЛС Шевченко
Львів: Вид-во "СПОЛОМ", 2008
372008
Інформаційні технології навчання: інтегрований підхід
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
Гуревича РС–Львів: Вид-во «СПОЛОМ»,–2011.–484 с, 2011
352011
Застосування мультимедійних телекомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі
ММ Козяр, АД Кузик
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2006
312006
Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в професiйнiй освiтi майбутнiх фахiвцiв
РС Гуревич, МЮ Кадемiя, ММ Козяр
262012
Педагогіка вищої школи: навч. посіб.
ММ Козяр, МС Коваль
К: Вид-во "Знання", 2013
202013
Науково-педагогічний словник
ММ Козяр, ІМ Козловська
Козяр ММ, Козловська ІМ, 216, 2011
192011
Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї навчання: словник-глосарiй
МЮ Кадемiя, ММ Козяр, ТЕ Рак
18*2011
Соціальні сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0 у навчальній діяльності. Навчальний посібник
ММ Козяр, МЮ Кадемія, МВ Кобися, МС Коваль
Вінниця: ТОВ "Планер", 2010
172010
Цивільний захист. Частина перша: Пожежно-рятувальна справа. Ілюстрований словник-довідник
ММ Козяр, АА Шадрін, ІМ Кочан
Львів: Вид-во “Сполом 1, 186, 2006
17*2006
Модернізація навчально-виховного процесу на основі використання єдиного інформаційно-освітнього середовища
ММ Козяр
Теорія і практика управління соціальними системами: Щоквартальний науково …, 2011
162011
Використання сервісів web 2.0 у навчальній діяльності студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс]
ММ Козяр
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник …, 2009
16*2009
Інформаційно-телекомунікаційні технології в системі професійної підготовки фахівців цивільного захисту
ММ Козяр
Інформаційнотелекомунікаційні технології в освіті: досвід, проблеми …, 2006
162006
Педагогічні основи виховання у курсантів навчальних закладів системи МВС відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків: Дис...канд. пед. наук
ММ Козяр
Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. М.Коцюбинського, 1998
151998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20