Підписатись
Nataliia Kostusiak (Kostusyak) / Наталія Костусяк
Nataliia Kostusiak (Kostusyak) / Наталія Костусяк
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структура міжрівневих категорій сучасної української мови
НМ Костусяк
Луцьк: Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012
105*2012
Категорія ступенів порівняння прикметників і прислівників
Н Костусяк
Луцьк: Вежа, 2002
492002
Invective vocabulary in media discourse at the beginning of the 21st century: A psycholinguistic aspect
O Mezhov, M Navalna, N Kostusiak
East European Journal of Psycholinguistics, 2020
192020
Media Manipulation as a Tool of Information Warfare: Typology Signs, Language Markers, Fact Checking Methods
KI Konstankevych I., Kostusiak N., Shulska N., Stanislav O., Yelova T.
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 12 (Issue 2, Spec. Issue XХІХ …, 2022
18*2022
Морфологічні та семантичні відмінки сучасної української літературної мови
Н Костусяк
Українська мова, 45-57., 2013
172013
Категорія ступенів порівняння у граматичній системі української мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова»
Н Костусяк
Інститут української мови НАН України, 1998
141998
Extra-linguistic factors and tendencies of activation of military vocabulary in Ukrainian mass media
M Navalna, N Kostusiak, T Levchenko, V Oleksenko, A Shyts, O Popkova
Ad Alta 12 (1, Spec. Issue XХV), 2022
122022
The functional-cognitive category of femininity in modern Ukrainian
N Kostusiak, M Navalna, O Mezhov
Cognitive Studies| Études cognitives, 2020
92020
Грамемна структура категорії лексико-граматичної модальності / The Structure of Gramemmes of Lexical and Grammatical Modality Categories
НМ Костусяк
Типологія та функції мовних одиниць, 127-139., 2014
82014
Семантико-синтаксичні ознаки кличного відмінка
НМ Костусяк, ОГ Межов
ХІІ Міжнародна конференція з функціональної лінгвістики "Функціоналізм як …, 2005
8*2005
Метафорична вербалізація концепту війна в сучасних медійних заголовках. Metaphorical verbalization of the concept of war in modern media headlines
NM Костусяк Н. М., Шульська Н. М., Костриця Н. М. / Kostusiak, N.M ...
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2022
72022
Категорія синтаксичної модальності та її грамемна реалізація
Н Костусяк
Лінгвістичні студії, 99–103., 2013
72013
Текстові лакуни міжслов’янського художнього перекладу в аспекті міжкультурної комунікації
Н Костусяк, О Приймачок
Лінгвостилістичні студії, 65-78, 2019
62019
Адресатна синтаксична одиниця на тлі міжрівневої взаємодії
Н Костусяк
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2011
62011
New Appearances of the Leksema FRONT in the Language of Modern Ukrainian Mass Media
M Navalna, V Shynkaruk, N Kostusiak, O Skliarenko, N Kushch, ...
AD ALTA 13 (1, Spec. Iss. XХXII), 2023
52023
Concept of Crisis in the Latest Media Information Field
TL Kostusiak N, Mezhov O., Pryimachok O., Holoiukh L., Zdikhovska T.
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 12 (Issue 1, Spec. Issue XХV …, 2022
5*2022
Засоби реалізації локативної семантики в поезії Лесі Українки
Н Костусяк
Типологія та функції мовних одиниць: науковий журнал, 138–149., 2014
5*2014
Синтаксична ад’єктивація відмінкових форм у сучасній українській літературній мові
Н Костусяк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія …, 2014
5*2014
Функційно-комунікативні ознаки стверджувальної /заперечної модальності
Н Костусяк
Studia Ucrainica Varsoviensia 1, 133–143., 2013
52013
Категорія відмінка як визначальна міжрівнева категорія іменника
Н Костусяк
Українська мова, 37–47., 2004
52004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20