Follow
Віталій Русанівський (1931-2007)
Віталій Русанівський (1931-2007)
Other namesВ. Русановский, V. Rusanivsky, V Rusanivskiy
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Граматика української мови. Морфологія
ОК Безпояско, КГ Городенська, ВМ Русанівський
Либідь, 1993
5071993
Історія української літературної мови: підручник
ВМ Русанівський
К.: АртЕк 392, 8, 2001
450*2001
Семантико-синтактична структура речення
І. Р.. Вихованець, К. Г.. Городенська, В. М.. Русанивський
Наукова думка, 1983
4491983
Структура лексичної і граматичної семантики
В. М.. Русанівський
Наукова Думка, 1988
4081988
Структура українського дієслова
VM Rusanivsʹkyĭ
(No Title), 1971
312*1971
Українська мова. Енциклопедія
М Русанівський, ОО Тараненко, МП Зяблюк
148*2000
Історія української мови. Фонетика
МА Жовтобрюх, ВМ Русанівський, ВГ Скляренко
100*1979
У слові-вічність:(Мова творів ТГ Шевченка)
ВМ Русанівський
Naukova Dumka, 2002
81*2002
Джерела розвитку східнословʹянських літературних мов
ВМ Русанівський
Наукова думка, 1985
75*1985
Діеслово, рух, дія, образ
В. М.. Русанівський
Радянська Школа, 1977
741977
Українська мова: енциклопедія
ОО Тараненко, ВМ Русанівський
К.: Вид-во Українська енциклопедія ім. МП Бажана, 2004
73*2004
Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі
ВМ Русанівський
Мовознавство, 2004
522004
Єдиний мовно-образний простір української ментальності
ВМ Русанівський
Мовознавство/ВМ Русанівський, 3-13, 1993
471993
Мова в нашому житті
ВМ Русанівський
К.: Наукова думка, 1989
461989
Дієслово
ВМ Русанівський
Сучасна українська літературна мова: Морфологія/За заг. ред. ІК Білодіда.–К…, 1969
44*1969
ЖИТТЯ—У СЛОВІ
ВМ Русанівського
411978
Інформаційно-лінгвістичні основи сучасної тлумачної лексикографії
ВМ Русанівський, ВА Широков
Мовознавство, 2002
40*2002
Семантичні процеси розвитку української лексики
ВМ Русанівський
Історія української мови: Лексика і фразеологія/[відп. ред. ВМ Русанівський…, 1983
40*1983
Поняття семантичного і стилістичного інваріанта
ВМ Русанівський
Мовознавство.–1981.–Кн 3, 9-20, 1981
371981
Украинская грамматика
ВМ Русановский, МА Жовтобрюх, ЕГ Городенская, АА Грищенко
К.: Наукова думка, 1986
361986
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20