Віталій Русанівський (1931-2007)
Віталій Русанівський (1931-2007)
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Семантико-синтактична структура речення
І. Р.. Вихованець, К. Г.. Городенська, В. М.. Русанивський
Наукова думка, 1983
2951983
Граматика української мови: Морфологія
О. К.. Безпояско, К. Г.. Городенська, В. М.. Русанівський
Либідь, 1993
2701993
Історія української літературної мови: підручник
ВМ Русанівський
К.: АртЕк, 2001
2532001
Структура лексичної і граматичної семантики
В. М.. Русанівський
Наукова Думка, 1988
2311988
Структура українського дієслова
ВМ Русанівський
" Наукова думка", 1971
1721971
Історія української мови. Фонетика
МА Жовтобрюх, ВМ Русанівський, ВГ Скляренко
66*1979
У слові-вічність:(Мова творів ТГ Шевченка)
ВМ Русанівський
Naukova Dumka, 2002
542002
Джерела розвитку східнословʹянських літературних мов
ВМ Русанівський
Наукова думка, 1985
461985
Діеслово, рух, дія, образ
В. М.. Русанівський
Радянська Школа, 1977
451977
Мова в нашому житті
ВМ Русанівський
К.: Наукова думка, 1989
321989
Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі
ВМ Русанівський
Мовознавство. 2004. № 4. С 7, 2004
302004
Укранська мова: енциклопедія
ВМ Русанівський
Укранська енциклопедія, 2000
292000
Єдиний мовно-образний простір української ментальності
ВМ Русанівський
Мовознавство.–1993.–ғ 6, 3-13, 1993
291993
Дієслово
ВМ Русанівський
Сучасна українська літературна мова: Морфологія/За заг. ред. ІК Білодіда.–К…, 1969
281969
ЖИТТЯ—У СЛОВІ
ВМ Русанівського
261978
Семантичні процеси розвитку української лексики
ВМ Русанівський
Історія української мови: Лексика і фразеологія, 660-715, 1983
24*1983
Поняття семантичного і стилістичного інваріанта
ВМ Русанівський
Мовознавство.–1981.–Кн 3, 9-20, 1981
231981
Інформаційно-лінгвістичні основи сучасної тлумачної лексикографії
ВМ Русанівський, ВА Широков
Мовознавство, 2002
222002
Украинская грамматика
ВМ Русановский, МА Жовтобрюх, ЕГ Городенская, АА Грищенко
К.: Наукова думка, 1986
191986
Префіксальний словотвір//Словотвір сучасної української мови
ВМ Русанівський
К.: Наук. думка, 228-284, 1979
181979
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20