Віталій Русанівський (1931-2007)
Віталій Русанівський (1931-2007)
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Семантико-синтактична структура речення
І. Р.. Вихованець, К. Г.. Городенська, В. М.. Русанивський
Наукова думка, 1983
3131983
Граматика української мови: Морфологія
О. К.. Безпояско, К. Г.. Городенська, В. М.. Русанівський
Либідь, 1993
2951993
Історія української літературної мови: підручник
ВМ Русанівський
К.: АртЕк, 2001
2702001
Структура лексичної і граматичної семантики
В. М.. Русанівський
Наукова Думка, 1988
2541988
Структура українського дієслова
ВМ Русанівський
Наукова думка, 1971
1751971
Історія української мови. Фонетика
МА Жовтобрюх, ВМ Русанівський, ВГ Скляренко
73*1979
У слові-вічність:(Мова творів ТГ Шевченка)
ВМ Русанівський
Naukova Dumka, 2002
552002
Джерела розвитку східнословʹянських літературних мов
ВМ Русанівський
Наукова думка, 1985
511985
Діеслово, рух, дія, образ
В. М.. Русанівський
Радянська Школа, 1977
491977
Українська мова. Енциклопедія
М Русанівський, ОО Тараненко, МП Зяблюк
332000
Мова в нашому житті
ВМ Русанівський
К.: Наукова думка, 1989
331989
Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі
ВМ Русанівський
Мовознавство, 2004
302004
Єдиний мовно-образний простір української ментальності
ВМ Русанівський
Мовознавство.–1993.–ғ 6, 3-13, 1993
301993
Дієслово
ВМ Русанівський
Сучасна українська літературна мова: Морфологія/За заг. ред. ІК Білодіда.–К …, 1969
301969
Семантичні процеси розвитку української лексики
ВМ Русанівський
Історія української мови: Лексика і фразеологія/[відп. ред. ВМ Русанівський …, 1983
28*1983
Поняття семантичного і стилістичного інваріанта
ВМ Русанівський
Мовознавство.–1981.–Кн 3, 9-20, 1981
281981
ЖИТТЯ—У СЛОВІ
ВМ Русанівського
271978
Інформаційно-лінгвістичні основи сучасної тлумачної лексикографії
ВМ Русанівський, ВА Широков
Мовознавство, 2002
262002
Украинская грамматика
ВМ Русановский, МА Жовтобрюх, ЕГ Городенская, АА Грищенко
К.: Наукова думка, 1986
221986
Префіксальний словотвір
ВМ Русанівський
Словотвір сучасної української літературної мови.–К.: Наук. думка, 228-284, 1979
201979
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20