Андрій Ковальов
Андрій Ковальов
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблемы стратегического управления промышленными предприятиями в условиях глобальной экономической системы
АВ Ковалев
72011
Інноваційні кластери промисловості України. Проблеми та шляхи їх вирішення
АВ Ковальов
62013
Сущность диверсификации промышленных предприятий и обобщенные методы оценки ее результативности
А Ковалев
Економічний аналіз.-2010.-Випуск 5, 111-113, 2010
62010
Оцінка ефективності якості навчально-виховного процесу у ВНЗ
АВ Ковальов
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 21-24, 2013
42013
Вплив глобалізації на економіку підприємств та їх інноваційну діяльність
АВ Ковальов
32013
Теоретичні основи бренду, брендингу та ребрендингу
АВ Ковальов, АО Шиян
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 76-80, 2013
12013
Проверка предприятия по обращению работника: вопросы соблюдения конфиденциальности
А Ковалев
Трудовое право, 71-84, 2012
12012
Огляд загальнотеоретичних і методичних підходів до аналізу інноваційно-інвестиційних проектів
АВ Ковальов, ІА Сільченко
12011
Пороховая гидропушка широкого спектра действия
ГА Атанов, ЭС Гескин, АН Семко, АВ Ковалев
Інститут гідромеханіки НАН України, 2004
12004
Построение стратегии банка на основе системы корпоративного обучения
МА Громова, АВ Ковалев
Пинск: Полесский государственный университет, 2019
2019
Вплив міжнародних конвенцій і практики Європейського суду з прав людини на забезпечення прав і свобод засуджених осіб в Україні та країнах Європейського Союзу
АВ Ковальов
Альманах міжнародного права, 81-89, 2017
2017
Механізм забезпечення ефективної партнерської взаємодії у кластерних організаційних структурах.
СВ Смерічевська, СВ Смеричевская, АВ Ковальов, АВ Ковалев
ЗДІА, 2017
2017
Регуляторне забезпечення розвитку кластерної моделі організації підприємницької діяльності: світовий досвід та українські реалії
СВ Смерічевська, АВ Ковальов
Проблеми системного підходу в економіці, 104-112, 2017
2017
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
АВ Ковальов
JURIDICĂ ȘTIINȚIFICĂ ÎN CONDIȚIILE DE INTEGRARE EUROPEANĂ UCRAINA ȘI MOLDOVA …, 2017
2017
Ризики металургійної галузі України
АВ Ковальов
2013
КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА. ДОСВІД СВІТОВИХ КРАЇН
АВ Ковальов
Бережная ИВ, 49, 2012
2012
Кластерная политика
АВ Ковалев
2012
Кластерні технології як основа сучасної промисловості України
АВ Ковальов
2012
Преимущества стратегии диверсификации
ИС Псарева, АВ Ковалев
2011
Обзор общетеоретических и методических подходов к анализу инвестиционных проектов
АВ Ковалев, ЕТ Беретели
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20