Elena Koloshko Олена Колошко
Elena Koloshko Олена Колошко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных бронхиальной астмой
ЕН Колошко
Матеріали 14, 47-49, 1998
19*1998
Вплив перебігу бронхіальної астми на стан та функції серцево-судинної системи
ОМ Колошко
Укр. Пульмонологічний журнал, 64-69, 1999
111999
Sulphur-containing amino acids metabolism in cases of experimental hyper-and hypothyroidism in rats
V Nechiporuk, N Zaichko, M Korda, A Melnyk, O Koloshko
Georgian medical news, 2017
92017
Respiratory function testing in patients with broncho-pulmonary diseases
M YuM, TV Konstantinovich-Chіcherel'o, OM Koloshko, LV Rasputіna
Vіnnitsya, 2000
72000
Iнструментальнi методи дослiдження функцiї зовнiшнього дихання при захворюваннях бронхо-легеневої системи: метод. рекомендацi
ЮМ Мостовий, ТВ Константинович-Чiчерельо, ОМ Колошко, ...
62000
Інструментальні методи дослідження функції зовнішнього дихання при захворюваннях бронхо-легеневої системи
ЮМ Мостовой, ТВ Константинович-Чічорельйо, ОМ Колошко, ...
62000
Розповсюдження артеріальної гіпртензії та порушень ритму серця у хворих з бронхіальною астмою
ЮМ Мостовий
Матеріали об’єднаного пленуму правління українського наукового товариства …, 2001
52001
Біохімія крові
НВ Заічко
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
32017
Instrumentalni metody doslidzhennia funktsii zovnishnoho dykhannia pry zakhvoriuvanniakh bronkholehenevoi systemy [Tekst]: metodychni rekomendatsii [Respiratory function’s …
YM Mostovi, TV Konstantynovych-Chіcherelo, OM Koloshko, ...
Vіnnytsia.[in Ukrainian], 2000
32000
Instrumentalni metody doslidzhennya funktsiyi zovnishnogo dykhannya pry zakhvoryuvannyakh bronkho-legenevoyi systemy (Instrumental methods of examination of respiratory …
M YuM, TV Konstantynovych-Chicherelo, OM Koloshko, LV Rasputina
Vinnytsya, 2000
32000
Галицький лікарський вісник.-2001
О Колошко
Т 8, 47-51, 0
2
Роль статевих чинників у продукції гідроген сульфіду в серцево-судинній системі щурів
АВ Мельник, ОС Ольховський, НВ Заічко, ОМ Колошко
Медична хімія 13 (4), 64-68, 2011
12011
Спадкова гіпергомоцистеїнемія, як один із факторів раку молочної залози
ПО Юрченко, СО Качула, ОВ Тертишна, АВ Мельник, ОМ Колошко
2018
Мотиваційний фактор в технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах
ПО Юрченко, ОМ Колошко, АВ Мельник
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2018
2018
Лабораторний метод дослідження в медицині та у вивченні предмету «біологічна хімія»
ОМ Колошко, АВ Мельник, ПО Юрченко
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2018
2018
Регуляція і патологія вуглеводного обміну
НВ Заічко, ОМ Колошко
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
2017
Метаболізм ксенобіотиків
НВ Заічко, ОІ Штатько
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
2017
Реалізація особистісто-орієнтованого підходу та розвиток творчих здібностей студентів в роботі наукового гуртка на кафедрі біологічної хімії
ОМ Колошко, АВ Мельник, ПО Юрченко
Вісник Вінницького національного медичного університету, 506-509, 2017
2017
Робочий зошит та методичні розробки для практичних занять з біологічної хімії
НВ Заічко, МБ Луцюк, ОВ Тертишна, АВ Мельник, СО Качула, ...
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
2017
Роль олімпіади з біохімії у підвищенні мотивації студентів до вивчення дисципліни
ОМ Колошко, АВ Мельник
«Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20