Follow
Elena Koloshko Олена Колошко
Elena Koloshko Олена Колошко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных бронхиальной астмой
ЕН Колошко
Матеріали 14, 47-49, 1998
18*1998
Sulphur-containing amino acids metabolism in cases of experimental hyper-and hypothyroidism in rats
V Nechiporuk, N Zaichko, M Korda, A Melnyk, O Koloshko
Georgian medical news, 2017
112017
Вплив перебігу бронхіальної астми на стан та функції серцево-судинної системи
ОМ Колошко
Укр. Пульмонологічний журнал, 64-69, 1999
111999
Respiratory function testing in patients with broncho-pulmonary diseases
M YuM, TV Konstantinovich-Chіcherel'o, OM Koloshko, LV Rasputіna
Vіnnitsya, 2000
82000
Інструментальні методи дослідження функції зовнішнього дихання при захворюваннях бронхо-легеневої системи
ЮМ Мостовой, ТВ Константинович-Чічорельйо, ОМ Колошко, ...
72000
Iнструментальнi методи дослiдження функцiї зовнiшнього дихання при захворюваннях бронхо-легеневої системи: метод. рекомендацi
ЮМ Мостовий, ТВ Константинович-Чiчерельо, ОМ Колошко, ...
62000
Розповсюдження артеріальної гіпртензії та порушень ритму серця у хворих з бронхіальною астмою
ЮМ Мостовий
Матеріали об’єднаного пленуму правління українського наукового товариства …, 2001
52001
Обмін нуклеопротеїнів: будова, біологічне значення та метаболізм нуклеотидів
НВ Заічко
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
32017
Instrumentalni metody doslidzhennia funktsii zovnishnoho dykhannia pry zakhvoriuvanniakh bronkholehenevoi systemy [Tekst]: metodychni rekomendatsii [Respiratory function’s …
YM Mostovi, TV Konstantynovych-Chіcherelo, OM Koloshko, ...
Vіnnytsia.[in Ukrainian], 2000
32000
Instrumentalni metody doslidzhennya funktsiyi zovnishnogo dykhannya pry zakhvoryuvannyakh bronkho-legenevoyi systemy (Instrumental methods of examination of respiratory …
M YuM, TV Konstantynovych-Chicherelo, OM Koloshko, LV Rasputina
Vinnytsya, 2000
32000
Галицький лікарський вісник.-2001
О Колошко
Т 8, 47-51, 0
3
Роль статевих чинників у продукції гідроген сульфіду в серцево-судинній системі щурів
АВ Мельник, ОС Ольховський, НВ Заічко, ОМ Колошко
Медична хімія 13 (4), 64-68, 2011
12011
Спадкова гіпергомоцистеїнемія, як один із факторів раку молочної залози
ПО Юрченко, СО Качула, ОВ Тертишна, АВ Мельник, ОМ Колошко
2018
Мотиваційний фактор в технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах
ПО Юрченко, ОМ Колошко, АВ Мельник
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2018
2018
Лабораторний метод дослідження в медицині та у вивченні предмету «біологічна хімія»
ОМ Колошко, АВ Мельник, ПО Юрченко
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2018
2018
Регуляція і патологія вуглеводного обміну
НВ Заічко, ОМ Колошко
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
2017
Метаболізм ксенобіотиків
НВ Заічко, ОІ Штатько
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
2017
Реалізація особистісто-орієнтованого підходу та розвиток творчих здібностей студентів в роботі наукового гуртка на кафедрі біологічної хімії
ОМ Колошко, АВ Мельник, ПО Юрченко
Вісник Вінницького національного медичного університету, 506-509, 2017
2017
Робочий зошит та методичні розробки для практичних занять з біологічної хімії
НВ Заічко, МБ Луцюк, ОВ Тертишна, АВ Мельник, СО Качула, ...
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
2017
Роль олімпіади з біохімії у підвищенні мотивації студентів до вивчення дисципліни
ОМ Колошко, АВ Мельник
«Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20