Россіхін Василь Васильович, Rossikhin Vasyl, Россихин Василий Васильевич
Россіхін Василь Васильович, Rossikhin Vasyl, Россихин Василий Васильевич
Kharkiv National University of Radio Electronics
Verified email at nure.ua - Homepage
TitleCited byYear
Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ–на початку ХХ ст.(на матеріалах українських губерній)
ВВ Россіхін
ВВ Россіхін: автореф. дис.. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец …, 2005
202005
Історія держави і права України : підручник
ВД Гончаренко, ВМ Єрмолаєв
Харків: Право, 2013. – 704 с., 2013
17*2013
Механізм держави і місце в ньому пенітенціарної системи
ВВ Россіхін
Актуальні проблеми державного управління, 182-188, 2008
52008
Організаційно-правові засади діяльності пенітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.)
ВВ Россіхін
Запоріжжя : КПУ, 2015
22015
Сутність каральної політики радянської держави наприкінці 20-х–у середині 50-х років ХХ століття
ВВ Россіхін
22012
Роль та місце пенітенціарних установ в радянській моделі державності України
ВВ Россіхін
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2568, 2016
12016
Роль та місце пенітенціарних установ в радянській моделі державності України
ВВ Россіхін
Класичний приватний університет, 2016
12016
Роль та місце пенітенціарніх установ в радянській моделі державності України
ВВ Россіхін
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016
12016
Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах: международная научно-практическая конференция, Новополоцк, 28–29 октября …
ИВ Вегера, ВА Богоненко, ЕН Ярмоц, ДВ Щербик
ВЕСНІК ПОЛАЦКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА. Серыя D, ЭКАНАМІЧНЫЯ І …, 2016
12016
К проблеме места и роли системы учреждений исполнения наказаний в механизме государства
ВВ Россихин
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2013
12013
Правовая регламентация функционирования пенитенциарных учреждений УССР в 1925-1929 гг
ВВ Россихин
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и …, 2013
12013
Регламентація функціонування пенітенціарних установ для утримання військовополонених на території УРСР у 1945-1949 рр.
ВВ Россіхін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
12013
Стан та зміни пенітенціарної системи УРСР у 1950-ті рр.
ВВ Россіхін
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 29-37, 2013
12013
Ґенеза та правове регулювання пенітенціарної політики в перші роки після встановлення радянської влади в Україні
ВВ Россіхін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
12013
Поняття «режим» пенітенціарних установ як правова категорія у радянській історіографії
ВВ Россіхін
Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 59, 2012
12012
Питання правового статусу та режиму утримування різних категорій ув'язнених у пенітенціарних установах СРСР у 1937–1953 рр.
ВВ Россіхін
12012
Правове регулювання режиму у виправно-трудових таборах у процесі ствердження командно-адміністративної системи в СРСР (1929–1938 рр.)
ВВ Россіхін
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 154-162, 2012
12012
Законодавче забезпечення пенітенціарної політики Радянської держави щодо неповнолітніх у 1930–1980 рр.
ВВ Россіхін
12012
Радянська кримінально-виконавча політика стосовно неповнолітніх
ВВ Россіхін
12012
Вирішення народногосподарських завдань за рахунок використання в СРСР праці ув'язнених в 1930-і рр.
ВВ Россіхін
Актуальні проблеми державного управління, 217-222, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20