Россіхін Василь Васильович, Rossikhin Vasyl, Россихин Василий Васильевич
Россіхін Василь Васильович, Rossikhin Vasyl, Россихин Василий Васильевич
Kharkiv National University of Radio Electronics
Подтвержден адрес электронной почты в домене nure.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія держави і права України : підручник
ВД Гончаренко, ВМ Єрмолаєв
Харків: Право, 2013. – 704 с., 2013
25*2013
Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ–на початку ХХ ст.(на матеріалах українських губерній)
ВВ Россіхін
ВВ Россіхін: автореф. дис.. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец …, 2005
252005
Legal regulation issues of cryptocurrency circulation in Ukraine
V Rossikhin, M Burdin, O Mykhalskyi
Baltic Journal of Economic Studies 4 (3), 254-258, 2018
102018
Історія держави і права зарубіжних країн
ЛМ Маймескулов, ДА Тихоненков, ВВ Россіхін, ВС Іванович
Історія держави і права зарубіжних країн : підруч. для студ. вищ. навч. закл …, 2011
102011
Організаційно-правові засади діяльності пенітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.)
ВВ Россіхін
Запоріжжя : КПУ, 2015
82015
Механізм держави і місце в ньому пенітенціарної системи
ВВ Россіхін
Актуальні проблеми державного управління, 182-188, 2008
82008
Digitalization of education as a driver of digital transformation of Ukraine
V Rossikhin, H Rossikhina, L Radchenko, V Marenych, L Bilenko
ScienceRise, 66-70, 2020
52020
Problems of education digitization in Ukraine
H Rossikhina, V Rossikhin, T Kaganovska
Advances in Economics, Business and Management Research 105, 2019
52019
Theoretical and Legal and Economic Characteristics of Novelization of Taxation in Ukraine
HV Rossikhina, VV Rossikhin, TO Barabash, VM Shcherba, ...
J. Advanced Res. L. & Econ. 10, 2091, 2019
52019
Taxpayer in the Legal Mechanism of Tax as a Leader and Engine of Economic Transformation
V Rossikhin, M Burdin, O Musiienko
6th International Conference on Social, economic, and academic leadership …, 2020
42020
Тюрьмы для военнопленных в годы Великой Отечественной войны
ВВ Россіхін
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія …, 2012
32012
Поняття «режим» пенітенціарних установ як правова категорія у радянській історіографії
ВВ Россіхін
Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 59, 2012
32012
Сутність каральної політики радянської держави наприкінці 20-х–у середині 50-х років ХХ століття
ВВ Россіхін
32012
Hierarchical Method of Load Balancing Routing on SDN Controllers with Multicore Architecture
O Lemeshko, O Nevzorova, V Rossikhin, AM Hailan
2018 International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2018
22018
Стан та зміни пенітенціарної системи УРСР у 1950-ті рр.
ВВ Россіхін
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 29-37, 2013
22013
Ґенеза та правове регулювання пенітенціарної політики в перші роки після встановлення радянської влади в Україні
ВВ Россіхін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
22013
Питання режиму та організації відбування покарання у радянських виправно-трудових установах у 1950-60-і рр.
ВВ Россіхін
Вісник Харківського національного університета імені В.Н.Каразіна. Серія …, 2012
22012
Духовне життя українського козацтва
СА Худаєва, ВВ Россіхін, ОГ Аврунін
Харків: ХНУБА, 2019
12019
Деякі основні аспекти діяльності міліції УСРР у 1933 р.
ВА Греченко, ВВ Россіхін
Право і безпека.–2019.–№ 1 (72).–С. 35-40, 2019
12019
Роль та місце пенітенціарних установ в радянській моделі державності України
ВВ Россіхін
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2568, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20