Лидия Александровна Лунина
Лидия Александровна Лунина
Подтвержден адрес электронной почты в домене onaft.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ефективність використання екструдованого зерна та ферментів у комбікормах для поросят
ОЄ Воєцька, АП Лапінська, АВ Макаринська, ЛО Луніна
Зернові продукти і комбікорми 3 (51), 41, 2013
22013
Композиція інгредієнтів для виробництва екструдованого зернового продукту
СМ Соц, ОВ Буняк, ЛО Луніна, ГМ Станкевич
2018
Дослідження фізико-механічних властивостей голозерного та плівчастого ячменю
ГМ Станкевич, АК Кац, ЛО Луніна
Зб. тез доповідей 78 наукової конференції викладачів академії 23-27 квітня …, 2018
2018
Стародавня зернова культура з новими властивостями
ГМ Станкевич, АК Кац, ЛО Луніна
Реконструктивний тип адаптування реального сектору економіки та галузевої …, 2017
2017
Hulless barley multifunctional food grain
A Drach, L Lunina
Зб. наук. праць молодих учених, аспірантів та студентів, 36-37, 2017
2017
Порівняльна характеристика фізико-технологічних властивостей різних форм ячменю
АК Кац, ГМ Станкевич, ЛО Луніна
Зб. тез доповідей 77 наукової конференції викладачів академії 18-21 квітня …, 2017
2017
Поліпшення використання голозерного ячменю за допомогою фракціонування
ЛО Луніна, ГМ Станкевич
Зб. тез Всеукр. наук.-практич. конф. молодих учених і студентів …, 2016
2016
Особливості використання голозерного ячменю у харчовій промисловості
ЛО Луніна
Збірник тез доповідей 76 наукової конференції викладачів академії 18-22 …, 2016
2016
Совершенствование послеуборочной обработки зерна голозерного ячменя
ЛО Луніна, ГМ Станкевич
Техника и технология пищевых производств: Тези докладов Х Международной …, 2016
2016
Поліпшення використання голозерного ячменю за допомогою фракціонування
ЛО Луніна, ГМ Станкевич
Інноваційні технології розвітку у сфері харчових виробництв, готельно …, 2016
2016
Hulless barley multifunctional food grain
Lunina, L, Stankevych, G
Збірник науковох праць молодих учених, аспірантів та студентів ОНАХТ, 47, 2016
2016
Совершенствование очистки зерна голозерного ячменя
Лунина, Л,А, Станкевич, Г,М
Х международная научная конференция студентов и аспирантов «Техника и …, 2016
2016
Удосконалення післязбиральної обробки ячменю
ЄВ Гагауз, ЛО Луніна, АК Кац
Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів, 17-19, 2015
2015
Удосконалення післязбиральної обробки ячменю
ГМ Станкевич, АК Кац, ЛО Луніна, ЕВ Гагауз
Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Харчові …, 2015
2015
Значение зернорвых продуктов в питании населения
ЛО Валевська, ЛО Луніна
Тезисы док. ІХ Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов «Техника и …, 2014
2014
Использование цикория в комбикормах
АП Лапінська, ЛО Луніна
Збірник тез студентських наукових праці. «Техніка та технологія харчових …, 2013
2013
Мягкая карамель функционального назначения
ГП Михайлюк, ЛА Лунина
Програма VІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів з розподілу …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17