Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
SI “M. I. Dolishniy Institute of Regional Researches of NAS of Ukraine’’
Verified email at mail.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія формування та підтримки розвитку транскордонних кластерів
НА Мікула
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та …, 2008
482008
Втрати людського капіталу в Україні: понятійно-категорійний апарат і концептуальні положення
ЛТ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період.–Львів: ІРД НАН України …, 2007
392007
Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків
СВ Науменкова, ВІ Міщенко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 105, 2014
352014
Децентралізація: фінансова незалежність місцевих бюджетів України
ЛЄ Фурдичко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 39-42, 2015
242015
Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством
РК Шурпенкова
192015
Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного контролю діяльності підприємств в умовах трансформації економіки
ЛА Мачкур
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003
192003
Територіальна суспільна система як об’єкт дослідження регіональної економіки України
МІ Долішній, ЯВ Шевчук, ЯТ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Регіональні суспільні …, 2004
142004
Наукові основи моделювання розвитку регіональних суспільно-економічних систем
СМ Злупко
Соціально-економічні дослідження у перехідний період. Регіональні суспільні …, 2004
142004
Перспективні проблеми розвитку підприємств
ВІ Довбенко
II Щорічник наукових праць: Соціально-економічні дослідження в перехідний …, 2003
132003
Конкурентоспроможність регіону: суть, методи оцінки, сучасний стан
ІЄ Журба
Економіка підприємства, 45-49, 2005
122005
Виконання бюджетів: концептуалізація, проблеми та напрями удосконалення
ВГ Дем’янишин
ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2008
112008
Трансформація університетської системи в концепції університету ХХІ сторіччя
ІЮ Ходикіна
Соціальноекономічні дослідження в перехідний період. Конкурентний потенціал …, 2006
112006
Логістична концепція європейської інтеграції економіки України
ЄВ Крикавський, НІ Чухрай
ХХIV НАН України, Інститут регіональних досліджень, Львів, 2001
112001
Природно-рекреаційний потенціал у процесі моделювання оцінки рівня туристичної привабливості території
ОВ Мельник
Соціально-економічні дослідження в перехідний період: зб. наук. пр.–Львів …, 2004
92004
Організаційно-економічні механізми активізації транскордонного співробітництва західними регіонами України
НА Мікула
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 172-180, 2014
82014
Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський контекст
ЛК Семів
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 244-253, 2013
82013
Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України в контексті Європейської інтеграції
СМ Писаренко
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика в …, 2005
82005
Удосконалення управління рекреаційно-туристичним комплексом регіону
ЮП Гуменюк
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Зб. наук. праць. Вип 3 …, 2004
82004
Суспільно-територіальні системи в теоретичних концепціях регіоналізму
СМ Писаренко
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Региональні суспільні …, 2004
82004
Механізми регулювання розвитку промислового виробництва реґіону
ЄІ Бойко, МП Горiн
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Реґіональна політика …, 2003
82003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20