Follow
Николай Евдощук
Николай Евдощук
заведующий отделом, профессор, Институт геологических наук НАН Украины
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Нафтогазоносні провінції світу. Підручник для студентів нафтогазових спеціальностей вищих закладів освіти
БЙ Маєвський, МІ Євдощук, ОЄ Лозинський
К.: Наукова думка, 2002
382002
Нефтегазоперспективные объек-ты Украины. Нефтегазоносность фундамента осадочных бассейнов
ИИ Чебаненко, МІ Євдощук, ВА Краюшкин, ВП Клочко, ПФ Гожик, ...
К: Наукова думка, 2002
232002
Осадочно-неорганическая теория формирования нефтяных и газовых месторождений
ИИ Чебаненко, ВП Клочко, ВС Токовенко, НИ Евдощук
Геология нефти и газа, 50-52, 2000
202000
Геодинамические условия формирования Днепровско-Донецкой впадины
АН Истомин, НИ Евдощук
Геофиз. журн 24 (6), 143, 2002
192002
Ресурсне забезпечення видобутку вуглеводнів України за рахунок малорозмірних родовищ
Є МІ
К.: Наукова думка, 1997
181997
Нафтогазоперспективні об’єкти України.Наукові і практичні основи пошуків вуглеводнів в Азовському морі
ПФ Гожик, ІІ Чебаненко, МІ Євдощук, ВО Краюшкін
Київ: ПП”Екмо”, 2006
142006
Нафта і газ України
ІО Артемчук, МІ Барановський, МІ Євдощук
К.: Наукова думка, 1997
13*1997
Науково-тематичні дослідження генераційного потенціалу-основа для пошуку альтернативних джерел вуглеводнів
МІ Євдощук, ЕА Ставицький, ЯС Шморг
Мінеральні ресурси України, 11-12, 2012
112012
Нафтогазопромислова геологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю “Геологія нафти і газу”
ОО Орлов, МІ Євдощук, ВГ Омельченко, ОМ Трубенко, МІ Чорний
К.: Наукова думка, 2005
10*2005
Нефть и газ в докембрии Днепровско-Донецкого авлакогена
ИИ Чебаненко, ВА Краюшкин, ВП Клочко, НИ Евдощук, ТЕ Довжок, ...
Геология нефти и газа, 27-37, 2004
102004
Схема глубинных разломов на участках крымского и кавказского побережий Черного моря
ИИ Чабаненко, ПФ Гожик, НИ Евдощук, ВП Клочко
Геологiчний журнал, 54-58, 2003
102003
Геотектоника и перспективы нефтегазоносности Донбасса
МІ Євдощук, ВД Омельченко, ТН Галко
К.: УкрДГРІ, 2002
92002
Стан та перспективи формування ресурсної бази нафтогазовидобутку в Україні.
МІ Євдощук
Науково-популярний журнал «Колега»(УНГА), 14-18, 2011
72011
та інші. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Теоретичне та практичне обгрунтування пошуків нафти і газу в акваторіях України
ПФ Гожик, ІІ Чебаненко, ВО Краюшкін
К.: ЕКМО, 2010
72010
Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції
МІ Євдощук
Мінеральні ресурси України, 3-6, 2015
62015
Проблеми і перспективи геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Україні
МІ Євдощук
К.: Вид. НТП „Нафтогаз-прогноз, 1998
61998
Перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря за комплексною оцінкою даних аерокосмічних досліджень
ОВ Євдощук М.І., Галко Т.М., Седлерова, ОВ Волкова, ГМ Якубенко
Нафтова і газова промисловість, 10-13, 2013
5*2013
Теоретичні основи нетрадицій-них геологічних методів пошуку вуглеводнів
МІ Євдощук, ІІ Чебаненко, ВК Гавриш, МІ Галабуда, ТМ Галко, ...
К.: НТП «Нафтогазпрогноз», 2001
52001
Закономерности размещения и прогнозирования значительних скоплений нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине
НИ Евдощук, БП Кабышев, ТМ Пригарина, ДИ Чупрынин, ЗП Шевякова
К.: Наукова думка, 1998
51998
О роли горно-геологических условий и физико-химических факторов при формировании газонасыщенности углепородных массивов Донецко-Макеевского углепромышленного района
НИ Евдощук, НВ Вергельская, АН Кришталь
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20