Ю.І.Губський
Ю.І.Губський
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Біологічна хімія
ЮІ Губський
Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня …, 2011
236*2011
Біоорганічна хімія
ГЮ І.
Вінниця:− Нова книга, 432 с., 2007
236*2007
Коррекция химического поражения печени
ЮИ Губский
Киев "Здоровья", 1989
1011989
Антиоксидантна система захисту організму (огляд)
ІФ Бєленічев, ЄЛ Левицький, ЮІ Губський
Совр. пробл. токсикол 3, 24-29, 2002
902002
Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти
ЦАВ Вороненко Ю.В., Губський Ю.І.
Наука і практика, 63-75, 2014
382014
Токсическая гибель клетки: свободно-радикальное повреждение ДНК и апоптоз
ЮИ Губский
Лікування та діагностика, 8-13, 2001
382001
Iнтоксикацiя кадмiєм: токсикокiнетика i механiзм бiоцидних ефектiв (огляд лiтератури i власних дослiджень)
ЕМ Нейко, ЮI Губський, ГМ Ерстенюк
Журн. АМН України. 9 (2), 250, 2003
372003
Лекарственные средства в психофармакологии
ВВШ Ю.И.Губский, В.А.Шаповалова, И.И.Кутько
Киев "Здоров'я", Харьков "Торсинг", 1997
32*1997
Губский Ю.И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз: монография / - Винница: Нова Книга, 2015. - 360 с.
ЮИ Губский.
Винница: Нова Книга,, 2015
22*2015
Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти
ЮІ Губський, МК Хобзей
Монографія.–К.: Здоровя, 2011
202011
Основні шляхи утворення активних форм кисню в нормі та при ішемічних патологіях
ЮІ Губський, ІФ Беленічев, СІ Коваленко
Современные проблемы токсикологии 2, 8-15, 2004
202004
Паліативна та хоспісна медицина: концепція, складові, розвиток в Україні (за даними наукової літератури)
ВМ Князевич, ЗМ Митник, ЮІ Губський
Україна. Здоровя нації, 11, 2009
192009
Методи оцінки антиоксидантних властивостей фізіологічно активних сполук при ініціюванні вільно-радикальних процесів у дослідах in vitro: Методичні рекомендації
ЮІ Губський
ДФЦ МОЗ Укра ни, 2002
172002
Оптимізація медико-соціальної допомоги людям літнього віку в Україні шляхом розвитку служби паліативної та хоспісної допомоги
ЮІ Губський, ВВ Чайковська, АВ Царенко
Проблемы старения и долголетия 19 (3), 310, 2010
162010
Biochemical characteristics of the rat liver transcriptionally active and repressed chromatin
NSN Levitsky E. L., Gubsky Yu. I., Chabanny V. N., Volkov G. L.
Biopolym. Cell. 9 (6), 13-21., 1993
141993
Діяльність Інституту паліативної та хоспісної медицини МОЗ України у 2010 році щодо удосконалення нормативно-правового бази паліативної та хоспісної медицини в Україні
Ю Губський, А Царенко, А Шевчик, О Бабійчук
Медичне право, 4-16, 2011
122011
Жирнокислотний склад ліпідів головного мозку щурів при токсичному ураженні 1, 2 дихлоретаном та введення нікотинаміду
ЮІ Губський, ЛВ Яніцька, ТС Брюзгіна
Сучасні пробл. токсикол, 19-22, 2005
112005
Продукти вільнорадикального перекисного окислення та методи їх ідентифікації (огляд літератури).
ГЮІ Белєнічев І.Ф., Левицький Є.Л., Коваленко С.І.
Современные проблемы токсикологии, с. 9-14., 2002
112002
Вивчення компонентів системи гемоглобіну та антиоксидантних ферментів за кадмієвої інтоксикації
ЮІ Губський, ГМ Ерстенюк
Укр. біохім. журн 74 (5), 124-127, 2002
112002
Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку
АВ Царенко, ЮІ Губський
Семейная медицина, 14-17, 2013
102013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20