Подписаться
Ю.І.Губський
Ю.І.Губський
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біологічна хімія
ЮІ Губський
Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня …, 2011
362*2011
Коррекция химического поражения печени
ЮИ Губский
Киев "Здоровья", 1989
1691989
Антиоксидантна система захисту організму (огляд)
ІФ Бєленічев, ЄЛ Левицький, ЮІ Губський
Совр. пробл. токсикол 3, 24-29, 2002
882002
Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти
ЦАВ Вороненко Ю.В., Губський Ю.І.
Наука і практика, 63-75, 2014
762014
Біоорганічна хімія
ЮІ Губський, ЮВ Хмелевський, ЛГ Сударикова, ОК Усатенко
Вінниця: Нова книга, 2004
642004
Лекарственные средства в психофармакологии
ВВШ Ю.И.Губский, В.А.Шаповалова, И.И.Кутько
Киев "Здоров'я", Харьков "Торсинг", 1997
58*1997
Губский Ю.И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз: монография / - Винница: Нова Книга, 2015. - 360 с.
ЮИ Губский.
Винница: Нова Книга,, 2015
53*2015
Токсическая гибель клетки: свободно-радикальное повреждение ДНК и апоптоз
ЮИ Губский
Лікування та діагностика, 8-13, 2001
472001
Iнтоксикацiя кадмiєм: токсикокiнетика i механiзм бiоцидних ефектiв (огляд лiтератури i власних дослiджень)
ЕМ Нейко, ЮI Губський, ГМ Ерстенюк
Журн. АМН України. 9 (2), 250, 2003
412003
Паліативна та хоспісна медицина: концепція, складові, розвиток в Україні (за даними наукової літератури)
ВМ Князевич, ЗМ Митник, ЮІ Губський
Україна. Здоровя нації, 11, 2009
352009
Антиоксидантна система захисту організму
ІФ Бєлєнічев, ЕЛ Левицький, ЮІ Губський
Совр. пробл. токсикол, 32-38, 2003
32*2003
Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти
ЮІ Губський, МК Хобзей
Монографія.–К.: Здоровя, 2011
282011
Методи оцінки антиоксидантних властивостей фізіологічно активних сполук при ініціюванні вільнорадикальних процесів у дослідах in vitro
ЮІ Губський, ВВ Дунаєв, ІФ Беленічев
ДФЦ МОЗ Укра ни, 2002
242002
Оптимізація медико-соціальної допомоги людям літнього віку в Україні шляхом розвитку служби паліативної та хоспісної допомоги
ЮІ Губський, ВВ Чайковська, АВ Царенко
Проблемы старения и долголетия 19 (3), 310, 2010
222010
Основні шляхи утворення активних форм кисню в нормі та при ішемічних патологіях
ЮІ Губський, ІФ Беленічев, СІ Коваленко
Современные проблемы токсикологии 2, 8-15, 2004
222004
Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я
НГ Гойда, ЮІ Губський, АВ Царенко
Реабілітація та паліативна медицина, 23-30, 2015
212015
Биологическая химия
ЮИ Губский
К.: Укрмедкнига, 2000
212000
Жирнокислотний склад ліпідів головного мозку щурів при токсичному ураженні 1, 2 дихлоретаном та введення нікотинаміду
ЮІ Губський, ЛВ Яніцька, ТС Брюзгіна
Сучасні пробл. токсикол, 19-22, 2005
192005
Актуальні проблеми післядипломної підготовки медичних працівників з питань паліативної та хоспісної медицини
АВ Царенко, ЮІ Губський, ОГ Шекера, ОІ Толстих
Медичні перспективи 15 (1), 89-91, 2010
182010
СИСТЕМА МАТЬ—НОВОРОЖДЕННЫЙ КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТОВ ИХ БИОТРАНСФОРМАЦИИ
ЕИ Гончарук, ГИ Сидоренко, ЮИ Губский, МВ Голубчиков
Гигиена и санитария, 12-14, 1988
171988
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20