Подписаться
Ю.І.Губський
Ю.І.Губський
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біологічна хімія
ЮІ Губський
Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня …, 2011
325*2011
Коррекция химического поражения печени
ЮИ Губский
Киев "Здоровья", 1989
1561989
Антиоксидантна система захисту організму (огляд)
ІФ Бєленічев, ЄЛ Левицький, ЮІ Губський
Совр. пробл. токсикол 3, 24-29, 2002
962002
Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти
ЦАВ Вороненко Ю.В., Губський Ю.І.
Наука і практика, 63-75, 2014
702014
Лекарственные средства в психофармакологии
ВВШ Ю.И.Губский, В.А.Шаповалова, И.И.Кутько
Киев "Здоров'я", Харьков "Торсинг", 1997
59*1997
Токсическая гибель клетки: свободно-радикальное повреждение ДНК и апоптоз
ЮИ Губский
Лікування та діагностика, 8-13, 2001
472001
Губский Ю.И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз: монография / - Винница: Нова Книга, 2015. - 360 с.
ЮИ Губский.
Винница: Нова Книга,, 2015
44*2015
Iнтоксикацiя кадмiєм: токсикокiнетика i механiзм бiоцидних ефектiв (огляд лiтератури i власних дослiджень)
ЕМ Нейко, ЮI Губський, ГМ Ерстенюк
Журн. АМН України. 9 (2), 250, 2003
402003
Паліативна та хоспісна медицина: концепція, складові, розвиток в Україні (за даними наукової літератури)
ВМ Князевич, ЗМ Митник, ЮІ Губський
Україна. Здоровя нації, 11, 2009
332009
Основні шляхи утворення активних форм кисню в нормі та при ішемічних патологіях
ЮІ Губський, ІФ Беленічев, СІ Коваленко
Современные проблемы токсикологии 2, 8-15, 2004
242004
Методи оцінки антиоксидантних властивостей фізіологічно активних сполук при ініціюванні вільнорадикальних процесів у дослідах in vitro
ЮІ Губський, ВВ Дунаєв, ІФ Беленічев
ДФЦ МОЗ Укра ни, 2002
232002
Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти
ЮІ Губський, МК Хобзей
Монографія.–К.: Здоровя, 2011
212011
Оптимізація медико-соціальної допомоги людям літнього віку в Україні шляхом розвитку служби паліативної та хоспісної допомоги
ЮІ Губський, ВВ Чайковська, АВ Царенко
Проблемы старения и долголетия 19 (3), 310, 2010
202010
Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я
НГ Гойда, ЮІ Губський, АВ Царенко
Реабілітація та паліативна медицина, 23-30, 2015
192015
Жирнокислотний склад ліпідів головного мозку щурів при токсичному ураженні 1, 2 дихлоретаном та введення нікотинаміду
ЮІ Губський, ЛВ Яніцька, ТС Брюзгіна
Сучасні пробл. токсикол, 19-22, 2005
182005
Биологическая химия
ЮИ Губский
К.: Укрмедкнига, 2000
182000
Антиоксидантная система защиты организма
ИФ Беленичев, БЛ Левицкий, ЮГ Губский
Современные проблемы токсикологии, 24-31, 2002
172002
Biochemical characteristics of the rat liver transcriptionally active and repressed chromatin
NSN Levitsky E. L., Gubsky Yu. I., Chabanny V. N., Volkov G. L.
Biopolym. Cell. 9 (6), 13-21., 1993
171993
Актуальні проблеми післядипломної підготовки медичних працівників з питань паліативної та хоспісної медицини
АВ Царенко, ЮІ Губський, ОГ Шекера, ОІ Толстих
Медичні перспективи 15 (1), 89-91, 2010
152010
Розвиток служби паліативної та хоспісної допомоги в Україні як умова покращання доступності та якості медичної допомоги паліативним пацієнтам
ЮІ Губський, АВ Царенко
Медичні перспективи 15 (1), 26-28, 2010
152010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20