Ю.І.Губський
Ю.І.Губський
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
Підтверджена електронна адреса в nmapo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біологічна хімія
ЮІ Губський
Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня …, 2011
252*2011
Біоорганічна хімія
ГЮ І.
Вінниця:− Нова книга, 432 с., 2007
252*2007
Коррекция химического поражения печени
ЮИ Губский
Киев "Здоровья", 1989
1091989
Антиоксидантна система захисту організму (огляд)
ІФ Бєленічев, ЄЛ Левицький, ЮІ Губський
Совр. пробл. токсикол 3, 24-29, 2002
792002
Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти
ЦАВ Вороненко Ю.В., Губський Ю.І.
Наука і практика, 63-75, 2014
482014
Біоорганічна хімія
ЮІ Губський, ЮВ Хмелевський, ЛГ Сударикова, ОК Усатенко
Вінниця: Нова книга, 2004
452004
Токсическая гибель клетки: свободно-радикальное повреждение ДНК и апоптоз
ЮИ Губский
Лікування та діагностика, 8-13, 2001
442001
Iнтоксикацiя кадмiєм: токсикокiнетика i механiзм бiоцидних ефектiв (огляд лiтератури i власних дослiджень)
ЕМ Нейко, ЮI Губський, ГМ Ерстенюк
Журн. АМН України. 9 (2), 250, 2003
372003
Губский Ю.И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз: монография / - Винница: Нова Книга, 2015. - 360 с.
ЮИ Губский.
Винница: Нова Книга,, 2015
35*2015
Лекарственные средства в психофармакологии
ВВШ Ю.И.Губский, В.А.Шаповалова, И.И.Кутько
Киев "Здоров'я", Харьков "Торсинг", 1997
33*1997
Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти
ЮІ Губський, МК Хобзей
Монографія.–К.: Здоровя, 2011
242011
Методи оцінки антиоксидантних властивостей фізіологічно активних сполук при ініціюванні вільно-радикальних процесів у дослідах in vitro: Методичні рекомендації
ЮІ Губський
ДФЦ МОЗ Укра ни, 2002
232002
Основні шляхи утворення активних форм кисню в нормі та при ішемічних патологіях
ЮІ Губський, ІФ Беленічев, СІ Коваленко
Современные проблемы токсикологии 2, 8-15, 2004
212004
Паліативна та хоспісна медицина: концепція, складові, розвиток в Україні (за даними наукової літератури)
ВМ Князевич, ЗМ Митник, ЮІ Губський
Україна. Здоровя нації, 11, 2009
202009
Оптимізація медико-соціальної допомоги людям літнього віку в Україні шляхом розвитку служби паліативної та хоспісної допомоги
ЮІ Губський, ВВ Чайковська, АВ Царенко
Проблемы старения и долголетия 19 (3), 310, 2010
182010
Антиоксидантная система защиты организма
ИФ Беленичев, БЛ Левицкий, ЮГ Губский
Современные проблемы токсикологии, 24-31, 2002
182002
Biochemical characteristics of the rat liver transcriptionally active and repressed chromatin
NSN Levitsky E. L., Gubsky Yu. I., Chabanny V. N., Volkov G. L.
Biopolym. Cell. 9 (6), 13-21., 1993
151993
Продукти вільнорадикального перекисного окислення та методи їх ідентифікації (огляд літератури).
ГЮІ Белєнічев І.Ф., Левицький Є.Л., Коваленко С.І.
Современные проблемы токсикологии, с. 9-14., 2002
142002
Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти
ЮІ Губський, Г Гойда
Реабілітація та паліативна медицина, 68-74, 2015
122015
Діяльність Інституту паліативної та хоспісної медицини МОЗ України у 2010 році щодо удосконалення нормативно-правового бази паліативної та хоспісної медицини в Україні
Ю Губський, А Царенко, А Шевчик, О Бабійчук
Медичне право, 4-16, 2011
122011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20