Бодак Ольга Петрівна
Бодак Ольга Петрівна
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, керівник Центру
Verified email at nbuv.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Умови виникнення максимальної термоелектричної потужності в інтерметалічних напівпровідниках структурного типу MgAgAs
ОІ Бодак, ВА Ромака, ЮК Гореленко, МГ Шеляпина, ЮВ Стадник, ...
Фізика і хімія твердого тіла 7 (1), 76-81, 2006
62006
Кристалічна структура сполуки Dy0, 5Ho0, 5Ge1, 75
ЗМ Шпирка, ОІ Бодак, ПК Стародуб
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім, 80-82, 2002
62002
Cистемa Gd–Cu–Si
Л Чорнобривець, О Бодак, Д Березюк
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім, 44-47, 2001
62001
Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського
КВ Лобузіна
Рукописна та книжкова спадщина України, 246-256, 2012
52012
Документальна історико бібліографічна спадщина МЮ Брайчевського (1924–2001)
ОП Бодак
ОП Бодак; НАН України, Нац. б ка України ім. ВІ Вернадського.—К., 2007.—169 с, 2007
52007
Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського: каталог
О Бодак
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, Інститут рукопису, 2007
52007
Інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського як джерело формування іміджу держави
О Бодак, К Лобузіна
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 49-58, 2013
32013
Електронний інформаційний ресурс Національна бібліотека України імені ВІ Вернадського у дзеркалі газетної періодики
О Бодак, А Федорчук
Бібліотечний вісник, 33-37, 2011
32011
Перехід провідності метал-діелектрик, викликаний зміною складу твердого розчину Zr1-xScxNiSn
ОІ Бодак, ВА Ромака, ЮВ Стадник, ЛП Ромака, ЮК Гореленко, ...
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 6 (1), 120-123, 2005
32005
Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського: сучасний стан та перспективи розвитку
О Бодак
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 74-89, 2013
22013
Формування електронних інформаційних ресурсів Фонду президентів України в контексті розвитку вітчизняних соціально-інформаційних комунікацій
О Бодак
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 250-259, 2011
22011
Повнотекстова база даних Рукописна та книжкова спадщина України як електронний науково-інформаційний ресурс Інституту рукопису національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського
ОП Бодак
Рукописна та книжкова спадщина України, 2010
22010
Електронні інформаційні ресурси Інституту рукопису НБУВ: історія створення та перспективи розвитку
ОП Бодак
Рукописна та книжкова спадщина України, 449–457-449–457, 2009
22009
Джерелознавство в науковому доробку МЮ Брайчевського (1924-2001)
О Бодак
Волинські історичні записки 1, 194-200, 2008
22008
Механізми провідності сильно легованих інтерметалічних напівпровідників n-ZrNiSn. Експериментальні результати
ОІ Бодак, ВА Ромака, ЮК Гореленко, ЮВ Стадник, ВФ Чекурін, ...
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 7 (2), 259-264, 2006
22006
Архівна спадщина МЮ Брайчевського як джерело вивчення історичної науки та поширення історичних знань (за матеріалами інституту рукопису Національної бібліотеки України імені …
ОП Бодак
Рукописна та книжкова спадщина України, 34–49-34–49, 2005
22005
Кристалічна структура і деякі фізичні властивості сполук RNi5Si3 (R= Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) та твердого розчину Y (FexNi1-x) 5Si3
О Бодак, Ю Гореленко, В Яровець
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 4 (1), 401-403, 2003
22003
Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського в системі формування бібліотечно-інформаційних ресурсів
Н Малолєтова, О Бодак
Бібліотечний вісник, 33-45, 2015
12015
Постать МЮ Брайчевського в українській історіографії
О Бодак
Волинські історичні записки, 47-57, 2010
12010
Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях МЮ Брайчевського
ОП Бодак
Рукописна та книжкова спадщина України, 29–39-29–39, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20