Сергій Радинський (Serghiy Radynskyy)
Сергій Радинський (Serghiy Radynskyy)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Беззбитковість підприємства: сутність та економічний зміст
СВ Радинський, ОВ Семчук
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
12017
Стратегічне управління інноваційним розвитком сільськогосподарських машинобудівних підприємств
СВ Радинський, СВ Радынский
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014
12014
Класифікація інноваційних стратегій підприємства
СВ Радинський, СВ Радынский
ТНТУ, АСУ, 2013
12013
Інвестиційна політика у галузі Fintech: вітчизняний та зарубіжний досвід.
С Радинський, Л Колінець
ТНТУ, 2020
2020
Інвестиційна політика у галузі FINTECH: вітчизняний та зарубіжний досвід
Л Колінець, СВ Радинський
Галицький економічний вісник 63 (2), 156-163, 2020
2020
Інвестування у галузі Fintech.
СВ Радинський, КЛ Богданівна
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2020
2020
Інвестування у галузі fintech
Л Колінець, СВ Радинський
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2020
2020
Cучасні проблеми управління продажем
ДОД Радинський С.В.
Соціально-економічні проблеми і держава. 1 (2019), С. 107-117, 2019
2019
Логістична діяльність підприємства
СВ Радинський
2019
Механізми підвищення ефективності збутової діяльності на підприємстві
СВ Радинський, МРП Михальська
2019
Інвестиційний клімат в Україні
СВ Радинський
2019
Механізми управління майном підприємства
СВ Радинський, ІВ Дьолог
2019
Алфавітний покажчик
Ю Антонюк, Л Артеменко, Х Бабій, О Багрій, А Бакан, О Берестецька, ...
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, 170, 2019
2019
Особливості управління продажами на зарубіжних ринках
О Дячун, С Радинський
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2018
2018
Важелі забезпечення інноваційного розвитку підприємства
СВ Радинський
Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2018
2018
Управління оборотними активами підприємства
М Сеньків, СВ Радинський
Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2018
2018
Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Діагностика фінансового стану підприємства» для студентів освітній рівень магістр для усіх форм …
СВ Радинський, ОВ Панухник, ЯГ Федотова
2018
Методичні вказівки для проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» для студентів освітнього рівня бакалавр для усіх …
СВ Радинський
2018
Інновації та інноваційна діяльність: дискусійні категорій
СВ Радинський
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих …, 2017
2017
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Інвестування» для студентів освітнього рівня бакалавр для усіх форм навчання напряму підготовки 6 …
СВ Радинський
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20