Follow
Шемшученко Юрій Сергійович; YS Shemshuchenko
Шемшученко Юрій Сергійович; YS Shemshuchenko
Академік, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Правовые проблемы экологии/Отв. ред
ЮС Шемшученко
ВЛ Мунтян К.: Наук. думка, 1989
397*1989
Юридична енциклопедія: в 6 т
ЮС Шемшученко
К.: Укр. енцикл 2, 736, 1998
335*1998
Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды
IU Shemshuchenko, VL Munti︠a︡n, BG Rozovskiĭ
(No Title), 1978
2121978
Организационно-правовые вопросы охраны окружающей среды в СССР
IU Shemshuchenko
(No Title), 1976
1661976
Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи
ЮС Шемшученко, ОВ Скрипнюк, ІО Кресіна, ВФ Погорілко, ...
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2001
146*2001
Великий енциклопедичний юридичний словник
ЮС Шемшученко
Вид-во" Юридична думка", 2007
125*2007
Yurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia]
YS Shemshuchenko
Vols. 1-6). Kyiv:«Ukr. entsykl.»[in Ukrainian], 2003
123*2003
Конституції і конституційні акти України
ЮС Шемшученко
Історія і сучасність. К, 123, 2001
117*2001
Полiтологiчний енциклопедичний словник Горбатенко; За ред. ЮС Шемшученка, ВД Бабкiна, ВП Горбатенка.-2-е вид., доп. i перероб
ВП Упорядник
109*2004
Референдуми в Україні: історія та сучасність
ВФ Погорілко
Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2000
1082000
Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / ЮС Шемшученко, ОІ Ющик, ЛМ Горбунова, МО Теплюк, ЛВ Гульченко, ВІ Риндюк; За заг. ред. ОІ Ющика
К.: Парламентське вид-во, 2007
82*2007
Екологічне право України. Академічний курс: підручник
ЮС Шемшученко
Київ: ТОВ Видавництво “Юридична думка, 2008
78*2008
Конституція України і права людини
Ю Шемшученко
Право України 8, 13-15, 2001
702001
Теоретичні засади концепції розвитку законодавства України
ЮС Шемшученко
Право України, 3-6, 1996
691996
Вибране. Теоретичні проблем формування правової держави
ЮС Шемшученко
К.: Видавництво «Юридична думка, 75-76, 2005
68*2005
Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні
ЮС Шемшученко, І Кресіна, А Колодюк, В Погорілко, Б Кормич
К.: ТОВ" Вид-во" Юридична думка, 2006
64*2006
Конституція незалежної України / За ред. ВФ Погорілка, ЮС Шемшученка, ВО Євдокимова
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2000
62*2000
Правовий статус
ЮС Шемшученко, НМ Пархоменко
Юридична енциклопедія 5, 44, 2003
612003
Человек и его право на безопасную (здоровую) окружающую среду
ЮС Шемшученко
Государство и право, 120-125, 1993
601993
Вибрані твори: у 3 т./[упоряд.: ІБ Усенко (кер. кол.), ТІ Бондарук, ЄВ Ромінський; відп. ред.: ЮС Шемшученко, ІБ Усенко]
МП Василенко
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2006-2008, 0
60*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20