Татьяна Викторовна Горобченко
Татьяна Викторовна Горобченко
Сумский государственный университет, кафедра экономики и бизнес
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Анализ подходов к экономической оценке экосистемных услуг
ИН Могиленец, Т.В., Сотник
Механізм регулювання економіки, 152-159, 2011
37*2011
Економіко-математичні підходи моделювання процесів сталого розвитку територій
МТВ Мельник Л.Г., Кубатко О.Вас., Лук’яненко В.В.
Механізм регулювання економіки, 2010
5*2010
Методичні підходи до оцінки інтегрального ресурсо-соціо-екосистемного ефекту від використання екосистемних послуг
ІМ Сотник, ТВ Горобченко
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 5-11, 2012
32012
Статистичний аналіз економічної динаміки: парадокс кривого дзеркала
ОМ Маценко, ТВ Горобченко, ЄД Солодова, ОМ Ткаченко
Сумський державний університет, 2018
22018
Концептуальные подходы к формированию рынков экосистемных услуг
ТВ Могиленец, ИН Сотник
Економіка розвитку, 22-28, 2011
2*2011
Економічний інструментарій оцінки ефективності використання екосистемних послуг в екологічному менеджмнті
ІМ Сотник, ТВ Горобченко
Видавництво СумДУ, 2012
12012
Роль экосистемных услуг в социально-экономической деятельности общества
ТВ Горобченко, ИН Сотник
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и …, 2011
1*2011
Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі
ОВ Люльов, ЯВ Решетняк, ТВ Пімоненко, ІО Макаренко, ...
Сумський державний університет, 2020
2020
Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму" зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства
ЛГ Мельник, ВГ Боронос, ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ОІ Карінцева, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
Управління бізнес-ризиками від використання екопослуг як фактор сталого розвитку підприємства
ДВ Горобченко, ТВ Горобченко
Сумський державний університет, 2016
2016
Business risks and opportunities in the management of ecosystem services
TV Horobchenko, DV Horobchenko, O Kirichenko
Sumy State University, 2016
2016
Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства
ЛГ Мельник, МК Шапочка, ОВ Шкарупа, ІМ Сотник, ОА Лукаш, ...
Вид-во СумДУ, 2013
2013
Problems of ecosystem services markets development
TV Gorobchenko
Papers presented of the 18 th International Scientific Conference in Sumy …, 2012
2012
Проблемы и пути эффективного использования экосистемных услуг
ИН Сотник, ТВ Горобченко
Офсет, 2012
2012
Проблемы и пути эффективного использования экосистемных услуг
ИН Сотник, ТВ Горобченко
Офсет, 2012
2012
Использование экосистемных услуг водно-болотных угодий Украины в современных условиях
ИН Сотник, ТВ Горобченко
ФГБОУ ВПО" Саратовский ГАУ", 2011
2011
А typology for the classification, description and valuation of ecosystem services
TV Gorobchenko
Papers presented of the 17 th International Scientific Conference in Sumy …, 2011
2011
Экономическая оценка экосистемных услуг в экологическом менеджменте
ИН Сотник, ТВ Горобченко
11-й Международной конференции Российского общества экологической экономики …, 2011
2011
Эколого-экономическая оценка экологического долга в процессе социально-экономического развития
ДВ Горобченко
Изд-во СумГУ, 2010
2010
Оценка эффективности использования природного газа как альтернативного вида моторного топлива
ТВ Могиленец, НК Шапочка
Економічні проблеми сталого розвитку, 152–154., 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20