Follow
Віталій Левицький (Vitalii Levytskyi)
Віталій Левицький (Vitalii Levytskyi)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Епоксидні композити. Дослідження механізму впливу технології формування на властивості
ПД Стухляк, АВ Букетов, ВВ Левицький
Хімічна промисловість України, 17-23, 2004
92004
Ecotoxicity Study of New Composite Materials Based on Epoxy Matrix DER-331 Filled with Biocides Used for Industrial Applications
IP Anton Panda, Kostiantyn Dyadyura, Jan Valíˇcek, Marta Harniˇcárová ...
Polymers, 2022
72022
A study of creep of epoxy composites with continuous fibers and modified fine filler in aggressive media
IGD AV Buketov, PD Stukhlyak, VV Levyts’kyi, MA Dolgov
Strength of materials 43 (3), 338-346, 2011
72011
Дослідження адгезійної міцності і залишкових напружень у модифікованих епоксидних композитах
АВ Букетов, ПД Стухляк, В Левицький
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2008
52008
Введення в комп’ютерну графіку та дизайн
ОВ Тотосько, ПД Стухляк, АГ Микитишин, ВВ Левицький, РЗ Золотий
42023
Дослідження механізму впливу технології формування на властивості епоксидних композитів
ПД Стухляк, ВА Букетов, ВВ Левицький
Вісник ТДТУ.-Тернопіль, 9-17, 2004
42004
Дослідження кінетики твердіння епоксикомпозитів після ультрафіолетового опромінення
В Левицький
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (2), 43-50, 2006
32006
Дослiдження повзучостi в агресивних середовищах епоксидних композитiв iз безперервними волокнами i модифiкованим дисперсним наповнювачем
АВ Букетов, ПД Стухляк, ВВ Левицький, МА Долгов, IГ Добротвор
Проблемы прочности, 141-153, 2011
22011
ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ІНГРЕДІЄНТІВ АДГЕЗІЙНОГО ШАРУ ДЛЯ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ БАГАТОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ
АВ Букетов, ВВ Левицький
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2008
22008
Концепція архітектури «Розумного міста» як кіберфізичної системи
АА Станько, АГ Микитишин, ВВ Левицький
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
12020
Дослідження впливу ступеня зшивання на властивості опромінених ультрафіолетом експосидних композицій
В Левицький
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
12009
Increasing the Reliability of Water Transport via the Usage of Modified Epoxy Coatings
A Buketov, O Lyashuk, O Sapronov, S Smetankin, M Babiy, O Bezbach, ...
COMMUNICATIONS 26 (1), B1-B10, 2024
2024
Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів спеціальності 151–«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
РІК А.Г. Микитишин, В.В. Левицький
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41603, 2023
2023
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем» для студентів освітнього рівня магістр за …
ВВ Левицький
Тернопіль, ТНТУ, 2023
2023
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів: конспект лекцій для студентів освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 151 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані …
ВВ Левицький, АГ Микитишин
Тернопіль, ТНТУ, 2023
2023
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп …
ВВ Левицький
Тернопіль, ТНТУ, 2023
2023
The Role of Cyber-Physical Systems and Internet of Things in Development of Smart Cities for Industry 4.0
D Bernas, M. , Mykytyshyn, A. , Kartashov, V. , Levytskyi, V. , Martjanov
CEUR Workshop Proceedings, pp. 91–102, 2023
2023
Огляд результатів використання давачів вологості, виготовлених з картонних та паперових відходів
М Штиюк, О Юрчик, ОВ Тотосько, В Левицький
Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2022
2022
Огляд результатів використання давачів вологості, виготовлених з картонних та паперових відходів
ВЛ М. Штиюк, О. Юрчик, О. Тотосько
Матеріали X науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та …, 2022
2022
Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 151–«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
АГ Микитишин, ММ Митник, ВВ Левицький, РІ Королюк
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40392, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20