Підписатись
Наталія Пономаренко
Наталія Пономаренко
Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету
Підтверджена електронна адреса в MK.SUMDU.EDU.UA - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Динамика заболеваемости детского населения Черниговщины
НП Пономаренко
Гигиена населённых мест 60, 93-8, 2012
62012
Текстоцентричний підхід до навчання української мови майбутніх молодших спеціалістів з журналістики
О Семеног, Н Пономаренко
ІІІ Міжнародна практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки», 72-77, 2017
42017
Ретроспективный анализ заболеваемости и смертности детского населения Черниговской области Украины
НП Пономаренко, ММ Коршун
Здоровье и окружающая среда, 230-234, 2013
42013
Служба Google Classroom як засіб формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики
Н Пономаренко
Молодь і ринок, 2019
32019
Формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів із журналістики: аналіз опитувань та анкет
НП Пономаренко
Физико-математическое образование, 130-136, 2019
32019
Редакторський фах крізь призму аналізу наукових джерел та емпіричних досліджень
Н Пономаренко
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 145-149, 2017
32017
Культурологічний підхід до навчання української мови майбутніх молодших спеціалістів з журналістики
Н Пономаренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 103-113, 2017
22017
Прагматична складова мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики
Н Пономаренко
Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та …, 2020
12020
Нова редакція українського правопису: шляхи вивчення на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) студентами спеціальності 061 Журналістика закладу фахової …
Н Пономаренко
12020
Формування мовленнєвої компетентності студентів спеціальності 061 Журналістика за допомогою технології розвитку критичного мислення
Н Пономаренко
Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне …, 2020
12020
Науковий гурток як засіб формування професійних якостей студентів спеціальності 061 Журналістика
Н Пономаренко
Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного педагогічного …, 2019
12019
Модель формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики у процесі професійної підготовки
НП Пономаренко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 061 ЖУРНАЛІСТИКА ЗВО І-ІІ р. а. ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ
Н Пономаренко
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ: ГЛОБАЛЬНИЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА …, 2019
12019
Формування комунікативної компетентності як ознаки професійної культури творчої особистості студентів спеціальності 061 Журналістика
НП Пономаренко
Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного педагогічного …, 2018
12018
Застосування поглядів А.С. Макаренка під час вивчення української мови студентами-редакторами
Н Пономаренко
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина А.С. Макаренка …, 2018
12018
Школи професійної підготовки фахівців журналістики: закордонний досвід
Н Пономаренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 56-66, 2018
12018
Мультимедійні технології–перспективна форма мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців
НП Пономаренко
12017
Особливості використання мультимедійної презентації у процесі формування правильності мовлення студентів-редакторів
Н Пономаренко
Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника, 173-187, 2017
12017
Засоби медіаосвіти в системі підготовки молодших спеціалістів з журналістики
Н Пономаренко
XL Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та …, 2017
12017
Формування соціокультурної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики на заняттях з української мови
Н Пономаренко
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 451-461, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20