Подписаться
Лебединський Іван Васильович
Лебединський Іван Васильович
Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Шкідливість фітофторозу картоплі та заходи захисту від нього
ВІ Мартиненко, ВВ Дегтярьов
Вісник Харківського національного університету серія „Фітопатологія і …, 2011
22011
Вивчення сортів та гібридів огірка в умовах відкритого ґрунту Харківської області
ІВ Лебединський
Овочівництво і баштанництво, 76-81, 2009
12009
Підбір столових сортів картоплі для вирощування в умовах Східного Лісостепу України
ІВ Лебединський
Вісник ХНАУ. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво …, 2016
2016
Програми навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОС „Бакалавр” напрям 6.090101 „Агрономія” спеціальності „Плодоовочівництво і виноградарство” у вищих навчальних закладах …
ГІ Яровий, ЛМ Пузік, ІВ Лебединський, МВ Маматов
Програми навчальних дисциплін Харківський національний аграрний …, 2016
2016
Вивчення столових сортів картоплі під час вирощування в умовах східного Лісостепу України
ІВ Лебединський
Тези Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького …, 2016
2016
Тестові завдання для визначення рівня знань з дисципліни „Овочівництво” студентів агрономічного факультету спеціальності „Плодоовочівництво та виноградарство освітньо …
ЯГІРОВДН О.
Тестові завдання. Харківський національний аграрний університет ім.. В.В …, 2015
2015
Підбір гібридів огірка для вирощування у відкритому грунті лівобережного Лісостепу України
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
2013
Господарська і фітопатологічна оцінка використання вітчизняних біопрепаратів на рослинах огірка у східному Лісостепу України
МФММО Ф.
Вісник ХНАУ //Харк. Нац. Аграр. ун-т. Серія „Рослинництво, селекція і …, 2013
2013
Препарати біологічного походження в технологіях вирощування огірка
МФМКВ О.
Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу …, 2013
2013
Підбір гібридів огірка для вирощування у відкритому ґрунті лівобережного Лісостепу України
ІВ Лебединський
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
2013
Господарська і фітопатологічна оцінка використання вітчизняних біопрепаратів на рослинах огірка у Східному Лісостепу України
ІВ Лебединський, ФМ Марютін, ОФ Марютін
Вісник ХНАУ. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво …, 2013
2013
Вивчення колекції гібридів огірка в умовах Лісостепової зони України
Тези. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького …, 2012
2012
Урожайність сортів картоплі і стійкість їх до збудників грибкових захворювань в умовах Лісостепу України
Тези. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького …, 2011
2011
Господарська і фітопатологічна доцільність використання агро волокна при вирощуванні огірка у східному Лісостепу України
Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Овочівництво і баштанництво” 2011 …, 2011
2011
Господарська і фітопатологічна доцільність використання агроволокна при вирощуванні огірка у Східному Лісостепу України
ІВ Лебединський, ФМ Марютін
Овочівництво і баштанництво, 123-129, 2011
2011
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРА РОСТА ПОТЕЙТИН НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
ІВ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 1 …, 2010
2010
Урожайність сортів картоплі і пошкодження рослин грибковими хворобами хворобами в умовах Лісостепу України
ФМ Марютин, ІВ Лебединський
Вісник Харківського національного аграрного університету серія „Рослинництво …, 2010
2010
Вплив стимулятору росту потейтін на урожайність картоплі в умовах східного Лісостепу України.
ІВ Лебединський
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18