Наталія Кеч
Наталія Кеч
професор кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики ЛДМУ
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
НазваПосиланняРік
Порушення кальцієвого обміну як фактор ризику розвитку остеопорозу в дітей з екопатологією
НР Кеч
Проблеми остеології, 6-8, 2010
72010
Вплив антропогенно забрудненого довкілля на стан здоров’я дітей
НР Кеч, ОЗ Гнатейко, НС Лук’яненко
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 58-60, 2013
32013
Денситометрія як сучасний метод діагностики та визначення ефективності лікування екозумовленої патології кісткової системи у дітей
НР Кеч
Перинатология и педиатрия, 168-170, 2010
32010
Екозумовлена остеопенія у дітей, патогенез, діагностика і лікування
НР Кеч
Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 11 (3), 73, 2014
22014
Стан кісткової тканини у дітей з екологічно детермінованою патологією в динаміці лікування
НР Кеч, ОЗ Гнатейко, НС Лук’яненко, МА Лучинський, СО Печеник, ...
Вісник стоматології, 113-117, 2010
22010
ДЕНСИТОМЕТРИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЭКОЗАВИСИМОЙ ПАТОЛОГИИ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
НР Кеч
Перинатология и педиатрия, 168-168, 2010
22010
Дані інструментального та молекулярно-генетичного обстежень у дітей з екопатологією кісткової системи
НР Кеч, ОЗ Гнатейко, НВ Виштак
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 288-293, 2014
12014
Порівняльна оцінка стану гепатобіліарної системи у дітей, які проживають в регіонах, забруднених різними за характером ксенобіотиками
МВ Лучак, ОЗ Гнатейко, НР Кеч, ГС Чайковська
Здоровье ребенка, 29-33, 2014
12014
Pоль генетичної компоненти в патогенезі остеопенічного синдрому у дітей із екологічно несприятливих регіонів
НР Кеч, ОЗ Гнатейко, ГВ Макух, НС Лук'яненко, ОЛ Личковська
Цитология и генетика 52 (1), 59-67, 2018
2018
Клінічний стан здоров'я дітей з різними шляхами впливу хімічних ксенобіотиків на дитячий організм
ГС Чайковська, НС Лук’яненко, ОЗ Гнатейко, НР Кеч
Буковинський медичний вісник, 113-117, 2017
2017
Актуальні питання лікування і профілактики остеопенічного синдрому в дітей (огляд літератури)
НР Кеч, ОЗ Гнатейко, ОЛ Личковська, НС Лук’яненко, ІЮ Кулачковська
Україна. Здоров'я нації, 89-93, 2016
2016
Динаміка морфологічного стану слизової оболонки шлунка в ранньому постерадикаційному періоді у дітей
ОЛ Личковська, ОЗ Гнатейко, НР Кеч, ІЮ Кулачковська, ВД Семен, ...
ScienceRise. Medical science, 21-26, 2016
2016
Определение биохимической активности фермента N-ацетилтрансферазы, продукции гена NAT2 у детей с экопатологией после проведенной терапии
НР Кеч
Здоровье ребенка, 2016
2016
Визначення біохімічної активності ферменту N-ацетилтрансферази, продукції гена NAT2 у дітей з екопатологією після проведеної терапії
НР Кеч
Здоровье ребенка, 68-71, 2016
2016
Характеристика кальцієво-фосфорного гомеостазу і показників мінеральної щільності кісткової тканини у дітей із еколоґічно несприятливих районів до та після лікування
НР Кеч
Львівський клінічний вісник, 14-18, 2015
2015
Характеристика стану кісткової системи у дітей із еколоґічно чистих та забруднених реґіонів за показниками ультразвукової денситометрії
НР Кеч
Львівський клінічний вісник, 17-20, 2014
2014
Частка генетичних і середовищних факторів у формуванні екопатології щитоподібної залози і нирок у дітей
НР Кеч
Клінічна та експериментальна патологія, 61-64, 2014
2014
Порівняльна характеристика функціонального стану щитоподібної залози у дітей, які проживають в екологічно забруднених йододефіцитних регіонах з різними шляхами поступлення …
НС Косминіна, НР Кеч
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 69-72, 2014
2014
Сравнительная оценка состояния гепатобилиарной системы у детей, которые проживают в районах, загрязненных различными по характеру ксенобиотиками
МВ Лучак, ОЗ Гнатейко, НР Кеч, ГС Чайковская
Здоровье ребенка, 2014
2014
Остеопороз та остеопенія в дітей з екопатологією із західного регіону України
НР Кеч, НО Гнатейко
Проблеми остеології, 17-19, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20