Олена Власова
Олена Власова
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Податкова безпека в системі заходів забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання
ОЄ Власова
Комунальне господарство міст, 401-407, 2013
52013
Конспект лекцій з курсу «Податковий облік»
ОЄ Власова
52010
Конспект лекцій з дисципліни “Управлінський облік”(для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501–«Економіка і підприємництво», 6.030509 …
ОЄ Власова
52010
Науково-методичні засади організації стратегічного управлінського обліку в рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством
ОЄ Власова
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 101-106, 2015
32015
Науково-методичні засади організації стратегічного управлінського обліку в рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством
ОЄ Власова
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 105-110, 2014
32014
Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини
ОВ Власова
ступеня канд. мед. н.: спец. 14.03. 01 “Нормальна анатомія”/ОВ Власова …, 0
3
Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку
Д Железняк
Режим доступу: http://konf. amsfo. com. ua/ocinka-osnovnix-zasobiv-za …, 0
3
Історія кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинської державної медичної академії
ЛВ Тарасенко, ОВ Власова, ПМ Скорейко
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 2 (3), 69-75, 2003
22003
Діагностика готовності майбутніх педагогів до професійного саморозвитку
ВА Фрицюк
Наука і освіта, 189-194, 2016
12016
К ВОПРОСУ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПРОЯВЛЕНИЯМИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА
ЕВ Белашова, ОВ Власова, НВ Кордунян
Буковинський медичний вісник 15 (4), 60, 2011
12011
Податкова облікова політика як інструмент підвищення ефективності обліку
ОЄ Власова
Управління розвитком, 102, 2011
12011
Конспект лекцій з курсу «Податковий облік»(для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 0501–«Економіка і підприємництво …
ОЄ Власова
12010
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління професійною працездатністю»(для студентів 1-го та 2-го курсів усіх спеціальностей Академії)
ВМ Клочко
12009
Топографо-анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини у плодів
ОВ Власова
Таврич. медико-биолог. вестн 8 (3), 15-17, 2005
12005
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності»(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.030504 …
ВІ Пашков
12005
Особливості сонографічного дослідження дванадцятипалої кишки в ранньому періоді онтогенезу людини
ЮТ Ахтемійчук, ОВ Власова, СЄ Фокіна
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”.–2005.–Вип 24, 3-5, 0
1
Оптимізація місць секціонування електричної мережі з відновлювальними джерелами енергії
ОВ Власова
ВНТУ, 2019
2019
Neonatal sepsis, clinical manifestation, diagnosis and treatment
УІ Марусик, ОВ Власова, МІ Грицюк, ВВ Бебих
Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9 (4)., 2019
2019
Програмне забезпечення для визначення раціонального місця секціонування розподільної електричної мережі з ВДЕ
ПД Лежнюк, ІО Гунько, ОВ Власова
Матеріали XIV мiжнародної конференцiї" Контроль i управлiння в складних …, 2018
2018
КЛІНІЧНО-АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РЕСПІРАТОРНО-СИНТИЦІАЛЬНОЇ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ, ЯКІ ЗНАХОДИЛИСЯ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЛІКУВАННІ ОДКЛ
ОВ Власова, ЛВ Колюбакіна, ЛМ Стефанчук
Young 43 (3), 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20