Наталія Власова
Наталія Власова
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE. НТУ "ХПІ", факультет
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
722008
Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі: Монографія
НО Власова
Х.: ХДУХТ, 2006
672006
Фінанси підприємств. Навчальний посібник
НО Власова, ОА Круглова, ЛІ Безгінова
Харків: ХДУХТ, 2011
49*2011
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ТС Пічугіна, ПВ Смірнова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
242010
Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посіб
НО Власова, ЮВ Пономарьова
НО Власова, ЮВ Пономарьова–Харків, 2003
232003
Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку
НО Власова, ОВ Колчкова
АдвА, 2012
222012
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
222007
Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств громадського харчування
НО Власова
Харків: ХДАТОХ, 1998
221998
Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2011
162011
Ефективнiсть формування фiнансових результатiв пiдприємств роздрiбної торгiвлi: монографiя
НО Власова, IЮ Мелушова
132008
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі: монографія
НО Власова, МВ Чорна, СО Зубков
Харків: ХдУХТ, 2008
132008
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі. Монографія
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорная, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
102014
Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова, ОА Круглова, ОС Шумiло
Харків: АдвАтм, 2011
92011
Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі
НО Власова, НМ Смольнякова, АМ Волосов
Харків: ХДУХТ, 2010
82010
Ефективність формування фінансових результатів роздрібної торгівлі: монографія/Н. Власова, І. Мелушова
НО Власова
Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
82008
Тенденції розвитку та особливості складу оборотних активів підприємств торгівлі.
НО Власова, ОВ Михайлова
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
72014
Використання маржинального аналізу під час формування фінансових результатів підприємств торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Торгівля і ринок України: зб. наук. праць.–Донецьк: Вид-во ДонНУЕТ.–2009 …, 2009
72009
Финансы предприятия: Учебн. пособие
НО Власова, ОА Круглова, ЛИ Бузинова
К.: Центр уч. лит-ры, 2007
72007
Економіка ресторанного господарства
НО Власова
навч. посіб./[НО Власова, НС Краснокутська, ОА Круглова, ІВ Мілаш].–Харків …, 2013
62013
Ліквідність та платоспроможність як індикатори фінансового стану торговельного підприємства
ЛІ Піддубна, НО Власова, ПВ Смірнова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 257-263, 2012
62012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20