Наталія Власова
Наталія Власова
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE. НТУ "ХПІ", факультет
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
662008
Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі: Монографія
НО Власова
Х.: ХДУХТ, 2006
662006
Фінанси підприємств. Навчальний посібник
НО Власова, ОА Круглова, ЛІ Безгінова
Харків: ХДУХТ, 2011
45*2011
Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку
НО Власова, ОВ Колчкова
АдвА, 2012
212012
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ТС Пічугіна, ПВ Смірнова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
212010
Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посіб
НО Власова, ЮВ Пономарьова
НО Власова, ЮВ Пономарьова–Харків, 2003
212003
Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств громадського харчування
НО Власова
Харків: ХДАТОХ, 1998
211998
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
192007
Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2011
152011
Ефективнiсть формування фiнансових результатiв пiдприємств роздрiбної торгiвлi: монографiя
НО Власова, IЮ Мелушова
122008
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі: монографія
НО Власова, МВ Чорна, СО Зубков
Харків: ХдУХТ, 2008
112008
Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова, ОА Круглова, ОС Шумiло
Харків: АдвАтм, 2011
92011
Ефективність формування фінансових результатів роздрібної торгівлі: монографія/Н. Власова, І. Мелушова
НО Власова
Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
82008
Тенденції розвитку та особливості складу оборотних активів підприємств торгівлі.
НО Власова, ОВ Михайлова
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
72014
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі. Монографія
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорная, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
72014
Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі
НО Власова, НМ Смольнякова, АМ Волосов
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 141-148, 2010
72010
Використання маржинального аналізу під час формування фінансових результатів підприємств торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Торгівля і ринок України: зб. наук. праць.–Донецьк: Вид-во ДонНУЕТ.–2009 …, 2009
72009
Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова
Харків: ХДУХТ, 2011
62011
Вплив стану дебіторської та кредиторської заборгованостей на рух грошових потоків підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 262-267, 2009
62009
Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами: монографія
НО Власова, ЛО Лігоненко, ВІ Місюкевич
Х.: ХДУХТ, 2009
62009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20