Наталія Власова
Наталія Власова
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE. НТУ "ХПІ", факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
712008
Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі
НО Власова
Х.: ХДУХТ, 2006
712006
Фінанси підприємств. Навчальний посібник
НО Власова, ОА Круглова, ЛІ Безгінова
Харків: ХДУХТ, 2011
56*2011
Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств громадського харчування
НО Власова
Харків: ХДАТОХ, 1998
271998
Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посіб
НО Власова, ЮВ Пономарьова
НО Власова, ЮВ Пономарьова–Харків, 2003
252003
Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку
НО Власова, ОВ Колчкова
АдвА, 2012
242012
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ТС Пічугіна, ПВ Смірнова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
242010
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
212007
Економіка ресторанного господарства
НО Власова, НС Краснокутська, ОА Круглова, ІВ Мілаш
Київ: Світ книг, 2017
192017
Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі
НО Власова, НМ Смольнякова, АМ Волосов
Харків: ХДУХТ, 2010
182010
Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2011
172011
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі. Монографія
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорная, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
152014
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі: монографія
НО Власова, МВ Чорна, СО Зубков
Харків: ХдУХТ, 2008
152008
Ефективнiсть формування фiнансових результатiв пiдприємств роздрiбної торгiвлi: монографiя
НО Власова, IЮ Мелушова
142008
Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова, ОА Круглова, ОС Шумiло
Харків: АдвАтм, 2011
92011
Формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова, ІВ Смолін, ПЮ Балабан
Харків: ХДУХТ, 2009
82009
Цілі та зміст політики формування оборотних активів торговельного підприємства
НО Власова, ОВ Михайлова
Дніпропетровський національний університет, 2009
82009
Ефективність формування фінансових результатів роздрібної торгівлі: монографія/Н. Власова, І. Мелушова
НО Власова
Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
82008
Тенденції розвитку та особливості складу оборотних активів підприємств торгівлі.
НО Власова, ОВ Михайлова
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
72014
Використання маржинального аналізу під час формування фінансових результатів підприємств торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Торгівля і ринок України: зб. наук. праць.–Донецьк: Вид-во ДонНУЕТ.–2009 …, 2009
72009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20