Подписаться
Наталія Власова   Nataliya Vlasova
Наталія Власова Nataliya Vlasova
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE. НТУ "ХПІ", факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі
ЛІ Безгінова
Харків: ХДУХТ, 2004
1012004
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
992008
Фінанси підприємств: навч. посіб. для вузів–К
НО Власова
Центр навч. літератури, 560, 2007
82*2007
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
РВ Наумов
РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, 536, 2018
512018
Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку: монографія
НО Власова, ОВ Колючкова
Харків: АдвАТМ 255, 2012
432012
Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств громадського харчування
НО Власова
Харків: ХДАТОХ, 1998
431998
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорна, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
412014
Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посіб
НО Власова, ЮВ Пономарьова
НО Власова, ЮВ Пономарьова–Харків, 2003
392003
Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі
НО Власова, НМ Смольнякова, АМ Волосов
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 141-148, 2010
352010
Економіка ресторанного господарства
НО Власова, НС Краснокутська, ОА Круглова, ІВ Мілаш
Київ: Світ книг, 2017
282017
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
252007
Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства
ТВ Андросова, НО Власова, НВ Михайлова, ОА Круглова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
222010
Ефективнiсть формування фiнансових результатiв пiдприємств роздрiбної торгiвлi: монографiя
НО Власова, IЮ Мелушова
182008
Цілі та зміст політики формування оборотних активів торговельного підприємства
НО Власова, ОВ Михайлова
Дніпропетровський національний університет, 2009
172009
Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова, ОА Круглова, ОС Шуміло
Харків: АдвАтм, 2011
162011
Фінанси підприємств
НО Власова, ВА Міщенко, ТВ П'ятак, ТІ Кочетова, АВ Котлярова
Світ книг, 2018
152018
Економіка торгівлі : навч. посібник
КОА Власова Н.О., Краснокутська Н.С.
Х. : Світ книг, 2015
12*2015
Принципы и основные этапы оптимизации в системе управления оборотными активами на предприятиях розничной торговли
НА Власова, НН Смольнякова, ЕВ Михайлова
Бизнес Информ, 202-208, 2013
122013
Efektyvnist formuvannia finansovykh rezultativ pidpryiemstv rozdribnoi torhivli [The efficiency of formation of financial performance of retailers]
IYM NO Vlasova
Kharkiv: KhDUKhT, 2008
122008
Економіка ресторанного господарства: навч. посібник
НО Власова
Х.: Світ книг, 2013
102013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20