Наталія Власова
Наталія Власова
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE. НТУ "ХПІ", факультет
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
832008
Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі
НО Власова
Х.: ХДУХТ, 2006
742006
Фінанси підприємств. Навчальний посібник
НО Власова, ОА Круглова, ЛІ Безгінова
Харків: ХДУХТ, 2011
572011
Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств громадського харчування
НО Власова
Харків: ХДАТОХ, 1998
311998
Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посіб
НО Власова, ЮВ Пономарьова
НО Власова, ЮВ Пономарьова–Харків, 2003
272003
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ТС Пічугіна, ПВ Смірнова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
262010
Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі
НО Власова, НМ Смольнякова, АМ Волосов
Харків: ХДУХТ, 2010
252010
Економіка ресторанного господарства
НО Власова, НС Краснокутська, ОА Круглова, ІВ Мілаш
Київ: Світ книг, 2017
222017
Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку
НО Власова, ОВ Колчкова
АдвА, 2012
222012
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
222007
Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2011
192011
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі. Монографія
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорна, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
172014
Ефективнiсть формування фiнансових результатiв пiдприємств роздрiбної торгiвлi: монографiя
НО Власова, IЮ Мелушова
162008
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі: монографія
НО Власова, МВ Чорна, СО Зубков
Харків: ХдУХТ, 2008
152008
Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова, ОА Круглова, ОС Шумiло
Харків: АдвАтм, 2011
92011
Формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова, ІВ Смолін, ПЮ Балабан
Харків: ХДУХТ, 2009
82009
Цілі та зміст політики формування оборотних активів торговельного підприємства
НО Власова, ОВ Михайлова
Дніпропетровський національний університет, 2009
82009
Финансы предприятия: Учебн. пособие
НО Власова, ОА Круглова, ЛИ Бузинова
К.: Центр уч. лит-ры, 2007
82007
Тенденції розвитку та особливості складу оборотних активів підприємств торгівлі.
НО Власова, ОВ Михайлова
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
72014
Економіка ресторанного господарства: навч. посібник
НО Власова
Харків: Світ Книг, 2013
72013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20