Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт dementyevaalena96@gmail.com.
Елена Дементьева
Елена Дементьева
Национальный медицинский университет имени О.О.Богомольца
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Жизненный выбор личности (психологический анализ)
ЛС Кравченко
Автореф. дисс.… канд. психол. наук/ЛС Кравченко. М, 1987
711987
Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем
Л Кравченко, М Цимбалюк
Право України, 17-21, 2003
232003
Зміни біохімічних та імунологічних показників факторів захисту ротової рідини при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота
ЛС Кравченко, НО Бас
Український стоматологічний альманах, 2011
202011
Удосконалення сучасної системи підготовки фахівців у вузах фізичної культури засобами комп'ютерних методів навчання і тестування
Л Кравченко, Д Скляров
112001
Проблеми відповідальності за порушення порядку здійснення валютних операцій в Україні
Л Кравченко
Вісник Вищого арбітражного суду України, 187-191, 2000
112000
Роль государства в экономической трансформации страны: от настоящего к будущему
ЛИ Кравченко
Желаемый облик будущей России, 124-136, 2015
62015
Эффективность аписоловой мази на основе прополиса для первичной профилактики кариеса зубов и заболеваний пародонта
ЛС Кравченко, ГН Солоденко, СА Бас
ОГМУ, 2008
62008
Здоровий спосіб життя в структурі соціальних пріоритетів студентів Національного університету" Києво-Могилянська академія"
О Зеленюк, Л Кравченко, В Макареня
Вісник Технологічного університету Поділля.-Ч 3, 50-52, 2002
62002
Стратегічний аналіз корпоративної соціальної відповідальності промислових підприємств
ВВ Гурочкіна, ЛВ Кравченко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки., 2018
42018
Цифровізація сучасного соціально-економічного простору: боти та хмари
ВВ Гурочкіна, ЛВ Кравченко, СС Гнатюк
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки., 2018
42018
Європейський досвід формування художньо-практичної компетентності особистостіl
ЛМ Кравченко, ОМ Маєвська
Мистецтво та освіта, 6-10, 2017
42017
Стратегії інженерно-педагогічної освіти в контексті інтеграції в європейський простір
ЛМ Кравченко, НВ Кравченко
Зб. наук. праць БДПУ (Педагогічні науки), 113-118, 2010
42010
Изменение саливации и свойств ротовой жидкости у детей при кариесе зубов
ЛС Кравченко, АА Бас, НА Ивченко
ОДМУ, 2007
42007
Досвід впровадження кредитно-модульного навчання та рейтингової системи оцінювання успішності студентів із дисципліни “Фізичне виховання” в Національному університеті «Києво …
ОВ Зеленюк, ВВ Макареня, ЛС Кравченко
Теорія і практика фізичного виховання” Наук.-метод. журнал–Спец. випуск за …, 2006
42006
Особливості порушень метаболізму кісткової тканини пародонта при генералізованому пародонтиті та можливості їх спрямованої фармакологічної корекції
ІМ Федянович
ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01. 22 «Стоматологія»/ІМ Федянович.–Київ …, 2004
42004
Гарант оновлення суспільства: становлення соціальної справедливості
ЛВ Кравченко, БІ Мороз
К.: Політвидав України, 1989
41989
Фотосинтетична діяльність посівів тритикале ярого залежно від систем удобрення та захисту
ЛЮ Блажевич, ЛО Кравченко
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2010
32010
Фізичні та технологічні властивості зерна тритикале ярого залежно від абіотичних і біотичних факторів
СМ Каленська, ЛЮ БЛАЖЕВИЧ, ЛО КРАВЧЕНКО
Наукові доповіді НУБіП.–2010.–Вип 18, 1-8, 2010
32010
Пребиотическое действие лактулозы у детей первого года жизни
ЛА Никулин, ЛМ Кравченко, ЕП Апалькова
Вопросы современной педиатрии 6 (6), 2007
32007
Сексуальна просвіта як складова виховного процесу підлітків
ЛА Кравченко, ІМ Кобзєва
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20