Мартинів Ольга Олексіївна
Мартинів Ольга Олексіївна
викладач хореографії
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ДРОГОБИЦЬКА ФІЛІЯ ВМІ ІМ. М. ЛИСЕНКА ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ
Л МАРТИНІВ, О МАРТИНІВ
Актуальні питання гуманітарних наук 5 (29), 132-137, 2020
2020
Творчість Марти Грем в контексті становлення танцю модерн
О Мартинів
Молодь і ринок, 132-135, 2018
2018
Діяльність видатних українських балетмейстерів у контексті розвитку гуцульської хореографії
О Мартинів
Актуальні питання гуманітарних наук, 70-77, 2017
2017
Проблеми становлення етнохореознавства. Етнографічний період
О Мартинів
Міжнародна наукова конференція для студентів, аспірантів, пошукувачів та …, 2016
2016
Теорія і методика народно-сценічного танцю
П Фриз, О Мартинів, Л Мартинів
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Художньо-історичні пам’ятки як джерело відомостей про танець на українських теренах від найдавніших часів
О Мартинів
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Музикознавчі …, 2015
2015
Пластичні властивості мовної і музичної інтонації та значення інтонаційної теорії для музичного виховання
І Околович, Л Мартинів
Молодь і ринок, 106-110, 2014
2014
Основи хореографії
П Фриз, О Мартинів
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013
2013
Ідеї національного музичного виховання у діяльності першого галицького композитора М. Вербицького
Л Мартинів, О Мартинів
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук …, 2013
2013
Творчий портрет педагога, диригента, декана музично-педагогічного факультету Лева Коцана
Л МАРТИНІВ
Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного пе …, 2012
2012
Нова сторінка творчості Василя Якуб’яка (до 100-х роковин з дня народження)
Л Мартинів
Молодь і ринок, 144-148, 2012
2012
Теорія і методика сучасного танцю
І Кутняк, О Мартинів
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2012
2012
Творчість Василя Верховинця в контексті формування національної культури
О Мартинів
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць …, 2012
2012
Вклад В. Верховинця у становлення та розвиток українського народного танцю
О Мартинів
Щомісячний науково-педагогічний журнал “Молодь і ринок”, С. 130-133, 2012
2012
Формування contemporary-dance на основі танцю модерн
О Мартинів
Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць., С. 269-275, 2011
2011
Аналіз французького шансону та музичного імпресіонізму
О Мартинів
Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у …, 2011
2011
Особливості розвитку європейської музичної культури
О Мартинів
Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у …, 2011
2011
Синтез “системи виразності” Ф. Дельсарта та танцювальної пластики А. Дункан у контексті розвитку американського модерн-танцю
О Мартинів
Матеріали 23-х міжнародних людинознавчих філософських читань “Гуманізм …, 2011
2011
Роль танцю модерн і contemporary-dance у становленні творчої особистості
О Мартинів
Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін …, 2011
2011
Музична культура Галичини першої половини ХІХ століття в діяльності австрійських композиторів
Л Мартинів
Молодь і ринок, 107-109, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20