Пётр Долгополов - П.В. Долгополов - Peter Dolgopolov
Пётр Долгополов - П.В. Долгополов - Peter Dolgopolov
доцент, Український державний університет залізничного транспорту, УкрГУЖТ, УкрГАЖТ, ХИИТ
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оптимізація роботи залізничних вузлів на основі планування резерву порожніх вагонів
ПВ Долгополов, ІМ Дробот, ОЮ Рогозін
Зб. наук. праць УкрДАЗТ.–Х.: УкрДАЗТ 112, 108-112, 2010
132010
Побудова моделі оптимізації пропуску поїздів на підходах до сортувальної станції
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ЮВ Доценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4, 15-17, 2013
112013
Удосконалення місцевої роботи залізничного вузла на основі теорії розкладів
ПВ Долгополов, ОО Бовкун
Восточноевропейский журнал передовых технологий 2, 30 - 32, 2012
72012
Вимоги до сучасної системи управління охороною праці підприємств залізничного транспорту
ДС Козодой
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 95-99, 2012
72012
Удосконалення управління потоками у транспортному вузлі за допомогою апарату нечітких нейронних мереж
ПВ Долгополов, ВВ Петрушов
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (3 (37)), 40-42, 2009
72009
Удосконалення місцевої роботи залізничного вузла на основі поширених мереж Петрі
ПВ Долгополов
Іформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті 1, 51-54, 2004
7*2004
Побудова моделі корпоративної мережі управління експлуатаційною роботою залізничного вузла
ПВ Долгополов
Зб. наук. пр. УкрДАЗТ.–Вип 62, 2004
62004
Формування оптимізаційної моделі розрахунку оперативного плану поїзної роботи залізничної станції
ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко, ПВ Долгополов
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
32013
Удосконалення експлуатації порожніх вагонів державних операторських компаній на основі логістичних принципів
ПВ Долгополов, М Водолажська, І Єфімцева
Збірник наукових праць 133, 30-36, 2012
32012
Оптимізація порожніх вагонопотоків з використанням математичного апарату задач на графах
ПВ Долгополов, ВВ Петрушов
Збірник наукових праць, ДонІЗТ, 14-19, 2008
32008
Удосконалення диспетчерського керівництва дільниці на основі прогнозного моделювання перевізного процесу
ПВ Долгополов, ТВ Головко, ТВ Галишинець, ЮА Іванова
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2015
22015
Удосконалення диспетчерського управління на дільниці в умовах швидкісного руху
ПВ Долгополов, РВ Чікаров
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
22015
Шляхи підвищення безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом
ПВ Долгополов, ДС Козодой
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
22014
Розробка функціональних задач залізничних систем диспетчерського управління із застосуванням теорії розкладів
ПВ Долгополов, ЮВ Алтухова, ДВ Черепков
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
22013
Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ВВ Петрушов, ОМ Ходаківський
ТОВ "СМІТ", 2010
22010
Удосконалення експлуатаційної роботи станцій шляхом побудови інтерактивного АРМ чергового по станції
ПВ Долгополов, ОА Скоробогатов, Д Корольов
Збірник наукових праць ДонІЗТ, 36-44, 2006
22006
Удосконалення технології роботи залізничного вузла на основі комплексу планетарних моделей. Дисертація на здобуття вченого ступеня канд. техн. наук
ПВ Долгополов
Харків: УкрДАЗТ, 2005
22005
Удосконалення високошвидкісного руху на залізничній дільниці в умовах диспетчерської централізації
ПВ Долгополов, ДВ Суховецька, ДВ Суховецкая
УкрДУЗТ, 2016
12016
Удосконалення організації поїздопотоків на залізничному полігоні в умовах швидкісного руху
ПВ Долгополов, ДВ Трегубчак
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
Удосконалення технології регулювання порожніх вагонів та планування їх резерву на залізничному полігоні
ПВ Долгополов, ОГ Бужор, ОВ Волков, ВВ Шаповалов
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20