Пётр Долгополов - П.В. Долгополов - Peter Dolgopolov
Пётр Долгополов - П.В. Долгополов - Peter Dolgopolov
доцент, Український державний університет залізничного транспорту, УкрГУЖТ, УкрГАЖТ, ХИИТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Побудова моделі оптимізації пропуску поїздів на підходах до сортувальної станції
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ЮВ Доценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4, 15-17, 2013
102013
Удосконалення місцевої роботи залізничного вузла на основі теорії розкладів
ПВ Долгополов, ОО Бовкун
Восточноевропейский журнал передовых технологий 2, 30 - 32, 2012
102012
Оптимізація роботи залізничних вузлів на основі планування резерву порожніх вагонів
ПВ Долгополов, ІМ Дробот, ОЮ Рогозін
Зб. наук. праць УкрДАЗТ.–Х.: УкрДАЗТ 112, 108-112, 2010
102010
Удосконалення місцевої роботи залізничного вузла на основі поширених мереж Петрі
ПВ Долгополов
Іформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті 1, 51-54, 2004
10*2004
Управління експлуатаційною роботою і якістю перевезень на залізничному транспорті
МІ Данько, ТВ Бутько, ОВ Березань, ПВ Долгополов, ВМ Кулешов, ...
навч. посібник/МІ Данько, ТВ Бутько, ОВ Березань [та ін.].–Харків: УкрДАЗТ, 2008
92008
Удосконалення управління потоками у транспортному вузлі за допомогою апарату нечітких нейронних мереж
ПВ Долгополов, ВВ Петрушов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (3 (37)), 2009
82009
Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ВВ Петрушов, ОМ Ходаківський
ТОВ "СМІТ", 2010
72010
Побудова моделі корпоративної мережі управління експлуатаційною роботою залізничного вузла
ПВ Долгополов
Зб. наук. пр. УкрДАЗТ.–Вип 62, 2004
72004
Вимоги до сучасної системи управління охороною праці підприємств залізничного транспорту
ДС Козодой
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 95-99, 2012
62012
Розробка та обґрунтування побудови корпоративної інформативно-керуючої мережі залізничного вузла
ТВ Бутько, ПВ Долгополов
Зб. наук. пр. УкрДАЗТ.–2001.–Вип, 49-55, 2001
52001
Формування оптимізаційної моделі розрахунку оперативного плану поїзної роботи залізничної станції
ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко, ПВ Долгополов
Українська державна академія залізничного транспорту, 2013
42013
Удосконалення експлуатації порожніх вагонів державних операторських компаній на основі логістичних принципів
ПВ Долгополов, М Водолажська, І Єфімцева
Збірник наукових праць 133, 30-36, 2012
32012
Оптимізація порожніх вагонопотоків з використанням математичного апарату задач на графах
ПВ Долгополов, ВВ Петрушов
Збірник наукових праць, ДонІЗТ, 14-19, 2008
32008
Удосконалення диспетчерського керівництва дільниці на основі прогнозного моделювання перевізного процесу
ПВ Долгополов, ТВ Головко, ТВ Галишинець, ЮА Іванова
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2015
22015
Удосконалення диспетчерського управління на дільниці в умовах швидкісного руху
ПВ Долгополов, РВ Чікаров
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
22015
Розробка функціональних задач залізничних систем диспетчерського управління із застосуванням теорії розкладів
ПВ Долгополов, ЮВ Алтухова, ДВ Черепков
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
22013
Удосконалення експлуатаційної роботи станцій шляхом побудови інтерактивного АРМ чергового по станції
ПВ Долгополов, ОА Скоробогатов, Д Корольов
Збірник наукових праць ДонІЗТ, 36-44, 2006
22006
Удосконалення технології роботи залізничного вузла на основі комплексу планетарних моделей
ПВ Долгополов, ПВ Долгополов
Українська державна академія залізничного транспорту, 2005
22005
Удосконалення організації поїздопотоків на залізничному полігоні в умовах швидкісного руху
ПВ Долгополов, ДВ Трегубчак
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
Удосконалення високошвидкісного руху на залізничній дільниці в умовах диспетчерської централізації
ПВ Долгополов, ДВ Суховецька, ДВ Суховецкая
УкрДУЗТ, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20