В. А. Томчук, VA Tomchuk, Tomchuk V, Tomchuk Viktor, Томчук В.А.
В. А. Томчук, VA Tomchuk, Tomchuk V, Tomchuk Viktor, Томчук В.А.
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ветеринарна клінічна біохімія
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін, ДО Мельничук, ЛІ Апуховська, ...
Біла Церква: БДАУ, 2002
1182002
Перекисное окисление липидов крови телят, больных диспепсией
ВА Томчук, ДА Мельничук
Ветеринария, 35-35, 2003
262003
Особливості нормативного забезпечення якості та безпечності бджолиного меду в Україні і ЄС на етапах його виробництва та реалізації
ОВ Арнаута, ВА Томчук, ОВ Бернатович
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету …, 2013
242013
Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви зростання
ІП Сидор
Вісник ТНЕУ, 2014
112014
Використання лiпосом на основi фосфолiпiдiв молока у гепатологiї
ДО Мельничук, ВА Грищенко, ВА Томчук, ЛГ Калачнюк, ГI Калачнюк, ...
Монографiя. Пiд загальною редакцiєю академiка НАН та НААН України ДО …, 2010
112010
Энтеросорбенты, их свойства и применение
ВА Томчук
Біологія тварин 16 (1), 148-159, 2014
92014
Природа і склад жирних кислот ліпідів крові новонароджених телят при диспепсії
ВА Томчук, ДО Мельничук
Укр. біохім. журн 75 (1), 72-77, 2003
82003
Функционирование антиоксидантной системы крыс при введении кадмия
СВ Хижняк, АО Прохорова, ВА Грищенко
Укр. биохим. журнал 82 (4), 105-111, 2010
72010
Temperament in Cattle: A Method of Evaluation and Main Characteristics
OV Danchuk, VI Karposvkii, VA Tomchuk, OV Zhurenko, OMB ka, ...
Neurophysiology 52 (1), 73-79, 2020
62020
Corrective effect of milk phospholipids in pathological conditions
V Tomchuk, V Gryshchenko, V Vlizlo, V Enciu
Iaşi Editura Ion Ionescu de la Brad, 2019
62019
Нормирование лактозы в рационах телят в возрасте 30-60 дней
ГН Радчикова, АН Кот, ВА Томчук, ВА Трокоз, ВИ Карповский, ...
Минск: Беларуская навука, 2019
62019
An estimate of protein synthesis in liver under induced hepatitis
VA Hryschenko, VA Tomchuk, OM Lytvynenko, VO Chernyshenko, ...
Украïнський бiохiмiчний журнал 83 (1), 63-68, 2011
62011
Функціонування антиоксидантної системи щурів за дії кадмію
СВ Хижняк, АО ПрОХОрОВА, ВА ГрищенкО, ЛІ СтепановА, ...
Український біохімічний журнал, 105-111, 2010
52010
Гомеостаз крові телят, хворих на диспепсію, за складом і кількістю ліпідів
ВА Томчук
Вет. медицина України, 26-27, 2001
52001
Otrymannia izolovanykh klityn epiteliiu tonkoho kyshechnyka velykoi rohatoi khudoby
VA Tomchuk, PV Usatiuk, MI Tsvilikhovskyi, DO Melnychuk
Fiziolohichnyi zhurnal 40 (5/6), 45-51, 1994
51994
Метаболізм ліпідів в організмі новонароджених телят за гострих розладів травлення та після застосування ентеросорбентів
ВА Томчук
ВА Томчук–Львів, 2013
42013
Рівень кваліфікації та працевлаштування випускників-основа розвитку виробництва
ОІ Логуш, СО Гладун
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
4*2012
Ветеринарна клінічна біохімія: навчальний посібник
ДО Мельничук
К.: НУБіП України, 2010
42010
Клінічна біохімія.
ДО Мельничук
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 1999
41999
Osoblyvosti normatyvnoho zabezpechennia yakosti ta bezpechnosti bdzholynoho medu v Ukraina i YeS na etapakh yoho vyrobnytstva ta realizatsii
OV Arnauta, VA Tomchuk, OV Bernatovych
Naukovyi visnyk LNAU-Scientific Bulletin of LNAU, 53, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20