Ткачук Світлана Сергіївна
Ткачук Світлана Сергіївна
професор кафедри фізіології ім. Я. Д. Кіршенблата, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Пренатальный стресс и нейроэндокринная патология
АГ Резников, ВП Пишак, НД Носенко, СС Ткачук, ВФ Мыслицкий
черновцы: Медакадемія, 2004
952004
Психологічний аналіз самотворення позитивної Я-концепції
С Ткачук
Психологія і суспільство, 107-113, 2003
252003
Роль оксиду азоту в ішемічних і ішемічнореперфузійних ушкодженнях головного мозку
ВО Куровська, ВП Пішак, СС Ткачук
Буковинськ. мед. вісн 12 (4), 143-149, 2008
182008
Пренатальный стресс и нейроэндокринная патология. Черновцы
АГ Резников, ВП Пишак, НД Носенко, СС Ткачук, ВФ Мыслицкий
102004
Нейроендокринні та біохімічні механізми порушень стрес-лімітуючої та стрес-реалізуючої системи мозку у щурів з синдромом пренатального стресу
СС Ткачук
К.: І-т. фізіол. ім. ОО Богомольця, 2000
72000
Експресія білків Hif-1α, р53 та Bcl-2 в головному мозку за умов двобічної каротидної ішемії-реперфузії на тлі цукрового діабету в самців-щурів
СС Ткачук
Клін. та експерим. патол.–2010.–Т. ІХ, 32, 0
6
Шишкоподібна залоза: патоморфологія, патологічна фізіологія, фармакологія
ВП Пішак, РЄ Булик, ІІ Замороський, СС Ткачук
Чернівці: Медуніверситет, 2012
52012
Структурно-функціональна дезінтеграція стресреалізуючої та стреслімітуючої систем мозку як прояв модифікації гормонмедіаторного імпринтингу у самців щурів із синдромом …
СС Ткачук, ВП Пішак, ВФ Мислицький
Журн. АМН України 9 (1), 130-140, 2003
52003
Порівняльний аналіз впливу двобічної каротидної ішемії-реперфузії на стан окислювальної модифікації білків у структурах мозку дорослих та старих щурів
СС Ткачук, ТІ Бойчук
Клiн. та експерим. патол.–2010.–Т. ІХ, 34, 0
5
Патогенетичні основи внутрішньоутробних інфекцій
ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія.-2011.-Т. Х, 36, 0
4
Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на вміст продуктів окиснювальної модифікації білків у корі головного мозку і гіпокампі при експериментальному цукровому діабеті в …
ОМ Лєньков, СС Ткачук
Клін. та експерим. патол 8 (3), 29, 2009
22009
Біоетика в навчальному процесі у вищих медичних навчальних закладах
ВП Пішак
Буковинський медичний вісник, 26-27, 2002
22002
Роль імунної системи в дизрегуляції морфогенетичних процесів ембріо-та фетогенезі
ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія.–2011.–Т. Х, 38, 0
2
Стан пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в окремих структурах головного мозку старих щурів при неповній глобальній ішемії
СС Ткачук, ТІ Бойчук
Клінічна та експериментальна патологія.–2010.–Т. ІХ, 109-112, 0
2
Особливості планування та обліку основних видів роботи науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України
ЮГ Масікевич, ВФ Мислицький, СС Ткачук, ОМ Жуковський
Клінічна та експериментальна патологія, 118-121, 2016
12016
Сучасні погляди на формування статевого диморфізму головного мозку та механізми його порушення
ОВ Ткачук, СС Ткачук, ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія, 248-253, 2015
12015
Порівняльний аналіз стану проокисно-антиоксидантних взаємовідносин у привушних та підверхньощелепних слинних залозах при порушенні каротидного кровообігу в щурів з …
АА Галагдина, СС Ткачук, ОВ Ткачук, ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія, 42-46, 2014
12014
ІНТРАРЕНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ЩУРІВ ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНИМ ДІАБЕТОМ, УСКЛАДНЕНИМ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНИМ …
СС Ткачук, ВП Гавалешко
БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК, 220, 2012
12012
Ультраструктурні зміни тканини гіпокампа за умов двобічної каротидної ішемії-реперфузії при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів
СС Ткачук, КС Волков, ОМ Лєньков
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 73-78, 2009
12009
Багатокритеріальний синтез організаційної структури білінгової інформаційної системи методом аналізу ієрархій
ВВ Калачова, СС Ткачук, ЄО Меренті, ДВ Третяк
Системи обробки інформації, 22-28, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20