Підписатись
Ткачук Світлана Сергіївна
Ткачук Світлана Сергіївна
професор кафедри фізіології ім. Я. Д. Кіршенблата, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пренатальный стресс и нейроэндокринная патология
АГ Резников, ВП Пишак, НД Носенко, СС Ткачук, ВФ Мыслицкий
черновцы: Медакадемія, 2004
1112004
Психологічний аналіз самотворення позитивної Я-концепції
С Ткачук
Психологія і суспільство, 107-113, 2003
362003
Роль оксиду азоту в ішемічних і ішемічно-реперфузійних ушкодженнях головного мозку
ВО Куровська, ВП Пішак, СС Ткачук
Буковинський медичний вісник, 2008
182008
Пренатальный стресс и нейроэндокринная патология. Черновцы
АГ Резников, ВП Пишак, НД Носенко, СС Ткачук, ВФ Мыслицкий
112004
Нейроендокринні та біохімічні механізми порушень стрес-лімітуючої та стрес-реалізуючої системи мозку у щурів з синдромом пренатального стресу
СС Ткачук
К.: І-т. фізіол. ім. ОО Богомольця, 2000
92000
Структурно-функціональна дезінтеграція стресреалізуючої та стреслімітуючої систем мозку як прояв модифікації гормон-медіаторного імпринтингу у самців щурів із синдромом …
СС Ткачук, ВП Пішак, ВФ Мислицький
Журнал академії медичних наук України, 2003
82003
Порівняльний аналіз впливу двобічної каротидної ішемії-реперфузії на стан окислювальної модифікації білків у структурах мозку дорослих та старих щурів
СС Ткачук, ТІ Бойчук
Клiнiчна та експериментальна патологiя Том ІХ,№ 4 (34), 2010, 2010
72010
Спадкові синдроми з основами фенотипової діагностики. Словник-довідник
ВП Пішак, ВФ Мислицький, СС Ткачук
Вид. 3-тє, виправл. й доповн.—Чернівці: Медуніверситет, 2010.—608 с, 2010
72010
Шишкоподібна залоза: патоморфологія, патологічна фізіологія, фармакологія
ВП Пішак, РЄ Булик, ІІ Заморський, СС Ткачук
Чернівці: Медуніверситет, 2012
62012
Експресія білків Hif-1α, р53 та Bcl-2 у головному мозку за умов двобічної каротидної ішеміїреперфузії на тлі цукрового діабету в самців-щурів
СС Ткачук
Клін. та експерим. патол.–2010.–Т. ІХ, 32, 0
6
Основы иммунопатологии
ВФ Мыслицкий, ВП Пишак, СС Ткачук, ЛО Филиппова
Черновцы: Медакадемия, 2002
52002
Патогенетичні основи внутрішньоутробних інфекцій
ВФ Мислицький, СС Ткачук, ОВ Ткачук, ГО Мислицька
Клінічна та експериментальна патологія, 2011
42011
Деякі ендокринні кореляти антистресорної дії мелатоніну у інтактних та пренатально стресованих самців щурів
СС Ткачук
Буковинський медичний вісник, 1998
41998
Вплив пренатального стресу на серотонін-та ГАМК-ергічну регуляцію рівня тироксину у плазмі крові
СС Ткачук, ВП Пішак, ВФ Мислицький
Буковинський медичний вісник, 2000
32000
Стрес-індуковані зміни окислювальної модифікації білків в структурах мозку щурів
СС Ткачук
Буковинський медичний вісник, 1999
31999
Роль імунної системи в дизрегуляції морфогенетичних процесів в ембріо-та фетогенезі
ВФ Мислицький, СС Ткачук, ОВ Ткачук, МД Перепелюк, ГО Мислицька
Клінічна та експериментальна патологія, 2011
22011
Динаміка вмісту катехоламінів в окремих структурах мозку щурів різного віку при двобічній каротидній ішемії-реперфузії
СС Ткачук, ВФ Мислицький, ТІ Бойчук
Клінічна та експериментальна патологія, 2010
22010
Стан пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в окремих структурах головного мозку старих щурів при неповній глобальній ішемії
СС Ткачук, ТІ Бойчук
Клінічна та експериментальна патологія, 2010
22010
Вплив двобічної коротидної ішемії-реперфузії на вміст продуктів окиснювання модифікації білків у корі головного мозку і гіпокампі при експериментальному цукровому діабеті в …
ОМ Лєньков, СС Ткачук
Клінічна та експерементальна патологія, 2009
22009
Роль статевих гормонів у постішемічній реакції катехоламінергічних систем окремих структур мозку щурів різних вікових груп
ВА Дорошко, ВФ Мислицький, СС Ткачук
Клінічна та експериментальна патологія, 2005
22005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20