Цехан Дмитро Миколайович
Цехан Дмитро Миколайович
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ
ДМ Цехан
Юридична література, 2011
222011
Цифровi докази: поняття, особливостi та мiсце у системi доказування
ДМ Цехан
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 256-260, 2013
192013
Правове регулювання мережі Інтернет як передумова її декриміналізації
ДМ Цехан, ДН Цехан
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
112012
Інформаційно-аналітичне забезпечення запобігання злочинам у сфері господарської діяльності оперативними підрозділами ОВС
ДМ Цехан, ПС Луцюк
Актуальні проблеми держави і права, 531-538, 2012
102012
Поняття та правова природа електронних доказів в теорії цивільного процесуального права
ЮС Павлова
Одеса: Видавничий дім" Гельветика", 2017
82017
Оперативно-розшукова діяльність та кримінальне переслідування: проблеми співвідношення (функціональний аспект)
ДМ Цехан
Порівняльно-аналітичне право, 345-349, 2013
82013
Оперативно-розшукова діяльність та кримінальне переслідування: проблеми співвідношення
ДМ Цехан
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали …, 0
8*
Теоретичні основи використання цифрових доказів у кримінальному судочинстві
ДМ Цехан
Південноукраїнський правничий часопис, С.69-71, 2012
22012
Високі інформаційні технології: поняття та змістовно-функціональний аналіз
ДМ Цехан
Вісник ЛДУВС, С.305-313, 2010
22010
Інформація як змістовна складова ОРД
ДМ Цехан
Південноукраїнський правничий часопис, С.67-69, 2009
22009
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ДМ Цехан
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 19, 390-403, 2017
12017
Компетенція працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю
ОО Подобний, АА Подобный, ДМ Цехан
Одеса: Юрид. л-ра, 2013
12013
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі
ОА Самойленко, ЕА Самойленко, ЕА Самойленко
Одеса: Гельветика, 2019
2019
Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування
СВ Ківалов, СВ Кивалов, ІВ Гловюк, ВІ Галаган, ВИ Галаган, ...
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
ПРЕДМЕТ ОКРЕМОЇ ТЕОРІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ДМ Цехан
2017
Структура організаційного рівня оперативно-розшукової протидії злочинності у місцях позбавлення волі
ДМ Цехан, ДН Цехан
2017
Оперативно-розшукова протидія злочинності у місцях позбавлення волі як окрема теорія оперативно-розшукової діяльності
ДМ Цехан
Вісник кримінального судочинства, 136-142, 2017
2017
МОМЕНТ ПОЧАТКУ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННЮ
СВ Дадонов, ДД Донський, ВФ Крюков, АВ Лапкін, ЛВ Лівшиц, ...
2017
Соотношение оперативно-розыскной деятельности и уголовного производства
ДМ Цехан
Вісник кримінального судочинства, 44-49, 2016
2016
Оперативно-розыскное противодействие преступности в местах лишения свободы: постановка проблемы
ЦД Н.
Научный вестник Академии полиции Республики Азербайджан, 90-97, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20