Myroslava Harbar
Myroslava Harbar
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механізми розвитку дисфункції ендотелію та її роль у патогенезі ішемічної хвороби серця
ОО Абрагамович, АФ Файник, ОВ Нечай, МО Гарбар, МВ Перепелиця, ...
Укр. кардіол. журн, 81-87, 2007
512007
Миксома сердца: обзор литературы и клинические случаи
ФМ Абдуева, МО Гарбар, НЮ Усань, АН Шептун, СВ Бояршин, ...
Український кардіологічний журнал, 116-123, 2013
72013
Факторы риска развития ишемической болезни сердца
ГВ Свитлык, ВМ Сало, МР Бубняк, ГВ Чнгрян, МО Гарбар, ГИ Билущак
Клиническая медицина 91 (12), 2013
62013
Прогностичне значення інтервалу QT при гострому інфаркті міокарда
ГВ Світлик, МО Гарбар, АЯ Базилевич
Ліки України, 41-44, 2012
32012
Ropivacaine less pronounced inhibits sympathetic activity than bupivacaine: 8AP3-11
Y Svitlyk, M Harbar, H Svitlyk, Y Pidhirnyy
European Journal of Anaesthesiology| EJA 30, 125-125, 2013
22013
Альтерація фосфору при кардіогенному шоку, зумовленому STEMI
ЮО Світлик, ЯМ Підгірний, МО Гарбар, ГВ Світлик, ВМ Сало
Медицина невідкладних станів, 238-238, 2019
12019
Кардіотонічні і вазопресорні препарати в практиці лікаряанестезіолога
МО Гарбар
Медицина неотложных состояний, 187-192, 2014
12014
Хронічна післяінфарктна аневризма: гібернація, апоптоз і вторинний некроз кардіоміоцитів
ГВ Світлик, ЮГ Кияк, ГВ Чнгрян, ДІ Беш, МО Гарбар, ОЮ Барнетт
Медицина неотложных состояний, 74-79, 2013
12013
Варіабельність ритму серця у хворих з ішемічною хворобою серця: вплив епідуральної анестезії
ЮО Світлик, ЯМ Підгірний, ГВ Світлик, ОВ Максимов, ЗД Либа, ...
Медицина неотложных состояний, 118-124, 2013
12013
Журнал «Медицина неотложных состояний» 3 (50) 2013
ВВ Никонова
Журнал «Медицина неотложных состояний 3, 50, 2013
12013
Вегетативний дисбаланс при гострому інфаркті міокарда
ГВ Світлик, АЯ Базилевич, МО Гарбар
Медицина транспорту України, 47-50, 2012
12012
Ремоделювання лівого шлуночка в ранній післяінфарктний період у пацієнтів з професійно-шкідливою працею
ГВ Світлик, МО Гарбар
Ліки України плюс, 19-21, 2012
12012
Статини і міокардіальна функція при гострому інфаркті міокарда: аторвастатин чи симвастатин?
ГВ Світлик, МО Гарбар, АЯ Базилевич
Ліки України плюс, 39-42, 2011
12011
Аналіз періопераційного ведення пацієнтів зі супутньою серцево-судинною патологією при некардіальних операційних втручаннях
МО Гарбар, УА Фесенко, ЯМ Підгірний, ЮО Світлик, ГВ Світлик
Медицина неотложных состояний 16 (6), 2020
2020
Ключові аспекти лікування тяжкої негоспітальної вірусно-бактеріальної пневмонії
ОМ Туркевич, ОП Закотянський, МО Гарбар
Медицина неотложных состояний 16 (6), 2020
2020
Ключевые аспекты лечения тяжелой негоспитальной вирусно-бактериальной пневмонии
OM Turkevych, OP Zakotianskyi, MO Harbar
Медицина неотложных состояний 16 (6), 121-126, 2020
2020
Анализ периоперационного ведения пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией при некардиальных операционных вмешательствах
MO Harbar, UA Fesenko, YM Pidhirnyі, YO Svitlyk, HV Svitlyk
Медицина неотложных состояний 16 (6), 72-76, 2020
2020
Оцінка й мінімізація періоперативного ризику кардіологічного пацієнта в несерцевій хірургії
МО Гарбар, ЯМ Підгірний, ЮО Світлик, ГВ Світлик
Медицина невідкладних станів, 8-14, 2019
2019
Оценка и минимизация периоперационного риска кардиологического больного в несердечной хирургии
МО Гарбар, ЯМ Пидгирный, ЮО Свитлык, ГВ Свитлык, К Надольны
Медицина неотложных состояний, 2019
2019
Ремоделювання лівого шлуночка після перенесеного інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST: участь техногенних ксенобіотиків
HV Svitlyk, YH Kyyak, MO Harbar, MP Halkevych, OY Barnett, HY Kyyak, ...
Клінічна та експериментальна патологія 17 (1), 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20