Oleksandra Ashcheulova, A. Ashcheulova, O. Ashcheulova, Олександра Ащеулова, О.М. Ащеулова
Oleksandra Ashcheulova, A. Ashcheulova, O. Ashcheulova, Олександра Ащеулова, О.М. Ащеулова
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Dnipro University of Technology
Підтверджена електронна адреса в nmu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ecologic Component of Social Responsibility of Business (Experience of Poland and Ukraine)
V Shapoval, A Ashcheulova
Єдина Європа: перспективи розвитку: Монографія= United Europe: prospects of …, 2010
62010
Complex assessment of the recovery ratio of unprofitable mines
OR Mamaykin, SV Salli, VM Pochepov, OM Ashcheulova
Mining of Mineral Deposits 9 (1), 135-139, 2015
42015
On the Building a System of Reduction of Loss Ratio Level of Coal Mines
S Salli, OR Mamaykin, OM Ashcheulova, IA Salieiev
Mining of Mineral Deposits 8 (1), 41-47, 2014
12014
Factors of Corporate Social Responsibility in Ukraine. A Role of the EU in Its Development
V Shapoval, AN Ashcheulova
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 229-240, 2010
12010
Mechanizm oceny celowości wsparcia nierentownych kopalń
Ascheulova, A.N., VN Pochepov, YI Demchenko, VI Sulaev
Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, 52, 2020
2020
Дослідження складників внутрішнього потенціалу підприємств гірничозбагачувального комплексу
ОР Ащеулова, ОМ, Мамайкін, ВЮ Медяник
Проблеми системного підходу в економіці, 202 - 207, 2020
2020
Indicators of coal industry in the context of the national economic security
O Ashcheulova, V Lapko, A Lapko
// Physical & Chemical Geotechnologies – 2019: Materials of the …, 2019
2019
Mechanism of Restructuring the Company As Part of Its Innovation Strategy
O Ashcheulova
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 15 (4-6), 383-391, 2019
2019
Оптимальний розподіл інвестицій у групі взаємопов’язаних підприємств вугільної галузі
ОП О.Мамайкін, О. Ащеулова, Ю. Демченко
Економіка, Управління та Адміністрування, 8-14, 2019
2019
Механізм оцінки доцільності підтримки збиткових шахт
ВВЛ О.Р. Мамайкін, О. М. Ащеулова, Л. Я. Фомичова, В. М. Почепов
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2019
2019
Регулювання економічної надійності вугледобувних підприємств
Ю Демченко, О Мамайкін, О Ащеулова
Школа підземної розробки: тези доповідей ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 53-54, 2018
2018
Стратегія розвитку міжнародних туристичних регіонів України
ЛА Бондаренко, ОМ Ащеулова
Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика …, 2018
2018
Mechanism of restructuring the company as part of its innovation strategy
O Ashcheulova
Economics & Working Capital, 56-60, 2018
2018
POTENTIAL AND INTERNAL ECONOMIC RESERVES OF STATE UN-PROFITABLE COAL-MINING ENTERPRISES
О MAMAIKIN, O ASHCHEULOVA, A LAPKO
Physical & Chemical Geotechnologie, 37-38, 2018
2018
Control of mines adaptation to infrastructure of coal regions
O Ashcheulova,O., Mamaikin, S Salli
Materials of the International Scientific & Practical Conference “Energy …, 2017
2017
Обґрунтування механізму моделювання системи формування внутрішніх економічних резервів вугледобувного підприємства
ОМ Ащеулова
Економічний простір: зб. наук. праць., 155 - 166, 2017
2017
Шляхи поліпшення операційних показників вугледобувних підприємств як об'єкта формування внутрішніх економічних резервів
ОМ Ащеулова
Економіка і управління, 32 – 38, 2017
2017
Кількісна оцінка доцільності збереження глибоко збиткових вугільних шахт
ОМ Ащеулова
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр., 126-130, 2017
2017
Щодо можливості поліпшення структури шахтного фонду України
ОМ Ащеулова
Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний уні …, 2016
2016
Оптимальна спеціалізація групи взаємопов'язаних підприємств вугільної галузі
ОМ Ащеулова
ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки, 6-15, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20