Юлия Примуш
Юлия Примуш
Доцент кафедры учета, экономики и управления персоналом предприятия, двнз приднепровская
Підтверджена електронна адреса в mail.pgasa.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The influence of the enterprise life cycle on the efficiency of investment
V Koval, Y Prymush, V Popova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 2017
412017
Аналіз життєвого циклу будівельної галузі України і Дніпропетровської області
ЮС Примуш
Крымский экономический вестник 3 (1), 10-15, 2013
72013
Определение стадий жизненного цикла предприятий строительного комплекса
ЮС Примуш
Современный научный вестник, 5, 2013
32013
Особливості обліку та аудиту основних засобів підприємства за міжнародними стандартами
ЮС Примуш, ЄП Морозова, ОЮ Хідько
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 242-245, 2017
22017
Алгоритм стабілізації життєвого циклу будівельних підприємств
НІ Верхоглядова, ЮС Примуш
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 42-50, 2013
22013
Методичний підхід до оцінки ефективності життєвого циклу будівельного підприємства
ЮС Примуш
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 33-37, 2014
12014
Оцінка впливу зовнішніх факторів на стадії життєвого циклу будівельного підприємства
ЮС Примуш
Економічний простір, 201-213, 2013
12013
Класифікація моделей життєвого циклу підприємства
НІ Верхоглядова, ЮС Примуш
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/7/91. pdf, 2011
12011
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІД-РЯДНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ
ЮС Примуш, ЄЮ Головченко
Економічний простір, 133-137, 2020
2020
Примуш Юлія Сергіївна
Ю Примуш
лено в: Index Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПРИКЛАДІ ТДВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5»
ЮС Примуш, АО Севастьянова
Електронний науковий журнал, 418, 2018
2018
особливості професії аудитора у іноземних країнах
МА Примуш Ю.С.
студентської науково-практичної конференції іноземними мовами, 139-141, 2016
2016
Економічна безпека як складова сталого розвитку
ПА Фісуненко, ЮС Примуш, МВ Лаже
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
2015
оцінка стадій життєвого циклу будівельного підприємства
ПЮ С.
двнз "придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2014
2014
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ЮС Примуш
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 108, 2014
2014
оценка стадий жизненного цикла предприятий строительного комплекса
ПЮ С.
уральский научный вестник, 5-16, 2013
2013
Підхід до оцінки впливу зовнішніх факторів на життєвий цикл будівельних підприємств
ЮС Примуш
Формування ринкових відносин в Україні, 172-177, 2013
2013
аналіз життєвого циклу будівельної галузі України
ПЮ С.
актуальні проблеми забезпечення сталого економічного розвитку, 102-105, 2012
2012
методичні підходи до оцінки стадій життєвого циклу підприємства
ПЮ С.
розвиток економічних відносин субєктів господарювання у посткризовий період …, 2012
2012
Аналіз методичних підходів до оцінки стадій життєвого циклу підприємства
П с., ВН І
Економічний форум, 270-276, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20