Кирсанова Виктория Васильевна
Кирсанова Виктория Васильевна
Одесский национальный политехнический университет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства
ЛО Волощук, ВВ Кірсанова, СВ Філиппова
Одеса: ФОП Бондаренко МО, 2014
242014
Обліково-аналітичні інструменти управління реальними інвестиціями в процесі інноваційного розвитку промислових підприємств
ВВ Кірсанова, СВ Філиппова, ЛО Волощук
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 198с., 2015
162015
Вплив облікової політики підприємства на формування його фінансових результатів
ВВ Кірсанова, ДО Пеліпадченко
Інноваційна економіка, 321-325, 2013
132013
Analitychni instrumenty upravlinnia innovatsiinym rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva [Analytical tools of innovative development of industrial enterprises]
LO Voloshchuk, VV Kirsanova, SV Filyppova
Odesa: ONPU, 2014
82014
Бухгалтерський облік. Теоретичні основи:[навчальний посібник]/[за ред. д‒ра екон. наук, проф. СВ Філиппової]
НО Просянюк, МО Ананська, ВВ Кірсанова, ОВ Станіславик
Харків: Бурун Книга, 2010
72010
Проблеми обліку інноваційної діяльності
ВВ Кірсанова, ТО Сухарева, ОМ Ковальова
Вісник соціально-економічних досліджень, 216-221, 2011
42011
Обліково-аналітичне забезпечення як складова функціонування системи економічної безпеки підприємства
ВВ Кірсанова, МО Фащенко
V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми ринку та …, 2014
22014
Влияние учетной политики предприятия на принятие решений по управлению его ресурсами и затратами
ВВ Кирсанова, НА Просянюк
Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно …, 2004
22004
Завдання обліково-аналітичного забезпечення орендних операцій підприємства
ВВ Кірсанова, АО Ревуцька
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України, 2017
2017
Рівні інтеграції обліку витрат
ВВ Кірсанова, А Богачук
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України, 2017
2017
Обліково-аналітичні аспекти ефективності реалізації кредитної політики комерційних банків України
ОМ Ковальова, ВВ Кірсанова
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України, 2017
2017
АГРАРНІ РОЗПИСКИ–ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
ВВ Кірсанова, АС Каплун
VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ринку та розвитку …, 2016
2016
Резервування як обліковий інструмент управління фінансово-економічною безпекою
ВВ Кірсанова
2016
Аналіз та оцінювання інноваційного розвитку торговельного підприємства
ЛО Волощук, ВВ Кірсанова
Вісник Хмельницького національного університету 2 (5), 66-72, 2016
2016
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
ВВ Кірсанова, ВА Сніжко
Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне …, 2016
2016
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСІВ РЕЗЕРВУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗЕРВІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАВДАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ВВ Кірсанова, КО Поздняк
Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне …, 2016
2016
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
ВВ Кірсанова, АВ Богачук
X Всеукраїнська науково-практична конференція “Обліково-аналітичне …, 2016
2016
Облікове забезпечення формування статистичної інформації щодо ділової активності торгівельних підприємств
ВВ Кірсанова, КС Фокеєва
Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне …, 2016
2016
Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія РОЗ. 20. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ
ВВ Кірсанова, ОМ Ковальова
Херсон: Грінь Д.С., 2016
2016
НОРМАТИВНО-ПРАВОЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
ВВ Кірсанова, КС Пархоменко
Восьма Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Обліково …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20