Тетяна Миколаївна Янковець (Tetiana Iankovets)
Тетяна Миколаївна Янковець (Tetiana Iankovets)
Kyiv National University of Trade and Economics
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ТМ Янковець, ...
Монографія, 2008
482008
Обґрунтування взаємозв'язку стратегічного управління підприємством й інноваційного його розвитку
ТМ Янковець
Проблеми науки, 2009
292009
Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу
ТМ Янковець
Актуальні проблеми економіки, 2010
252010
Провайдинг інновацій: підручник
МП Денисенко, АП Гречан, МВ Гаман, ТМ Янковець, інші
К.: Видавничій дім «Професіонал, 2008
202008
Порівняння сучасних моделей діагностики ймовірності банкрутства підприємства: закордонний та вітчизняний досвід
ТМ Янковець, ЮВ Чернюк
Інвестиції: практика та досвід, 58-62, 2016
102016
RELATIONSHIP BETWEEN POTENTIAL, ECONOMIC SECURITY AND ECONOMIC SYSTEM DEVELOPMENT
TM Iankovets
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 66, 2015
9*2015
Формування механізму розвитку інноваційного потенціалу підприємства
ТМ Янковець
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
82011
Економічна сутність бізнес-плану інноваційного проекту
ТМ Янковець
Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка, 2013
62013
Реалізація інноваційних стратегій для досягнення конкурентних переваг
ТМ Янковець
Проблеми науки, 2012
62012
Теоретичні аспекти розвитку підприємств у сучасних умовах
ТМ Янковець, ЮА Нагорна
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
52015
Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України
НП Денисенко, ТЄ Воронкова, ТМ Янковець
Науково-технічна інформація, 37-46, 2015
52015
Бізнес-план як інструмент контролю управління інноваційним проектом
ТМ Янковець
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації, 2013
32013
Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства
ТМ Янковець
32012
Проблеми розвитку ринків легкої промисловості в Україні в сучасних умовах
ТМ Янковець, МР Палічева
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2018
22018
Оцінка ефективності інноваційних проектів в сучасних умовах господарювання
ТМ Янковець, АМ Прокофьєва
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
22015
Сучасні системи управління інноваційним підприємством
ТМ Янковець, РС Палічев
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури, 2013
22013
Інноваційні підходи до ціноутворення на продукцію промислового підприємства
ТМ Янковець
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
22013
Вплив інноваційної організаційної культури на розвиток інноваційного потенціалу підприємства
ТМ Янковець
Проблеми науки, 2011
22011
Методичний підхід до визначення рівня розвитку інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості
ТМ Янковець
Легка промисловість, 2011
22011
Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства
ТМ Янковець
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20