Уляна Гузар
Уляна Гузар
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури
Verified email at ldufk.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка знань та її перспективи для України
УЄ Гузар
Регіональна економіка, 27-35, 2009
312009
Трудова діяльність з позицій синергетичного, деонтологічного і духовного підходів
УЄ Гузар
Актуальні проблеми економіки, 107, 2010
72010
СУЧАСНі ПіДХОДИ ДО ОРГАНіЗАЦії СИСТЕМИ ФіНАНСОВО-ЕКОНОМіЧНОї БЕЗПЕКИ ПіДПРИєМСТВА
ОІ Копилюк, УЄ Гузар, СВ Гута
Бизнес Информ, 2019
62019
Перспективи досягнення кадрового синергізму на підприємстві
ОВ Хитра
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2012
52012
Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів
ЛК Семів, УЄ Гузар
Регіональна економіка, 131-140, 2011
52011
Нестандартні форми зайнятості в умовах розвитку постіндустріального суспільства
МВЛ У.Є.Гузар
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції …, 2013
42013
Сучасні особливості тайм-менеджменту в ресторанному бізнесі
У Гузар, В Лиходій
32020
Освіта як визначальний фактор формування трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань (на прикладі Львівської області)
Н Синюра-Ростун, У Гузар
Схід, 2011
32011
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФІНАНСОВИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ
MA Voznyuk, UEH UE, MV Lutsyk, IM Voznyuk-Bohiv
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 3 (26), 484-492, 2018
22018
Економiка працi в умовах постiндустрiального суспiльства: словник термiнiв i понять за ред. проф. ЛК Семiв
УЕ Гузар
22011
Розвиток освіти України як фактор формування економіки знань
УЄ Гузар
Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та …, 2011
22011
Філософські підходи до дослідження і оцінки особливостей трудової діяльності
У Гузар, А Шевчук
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 16-20, 2010
22010
Інтелектуалізація трудової діяльності як основа розвитку економіки знань: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Особливості інтеграції України в світовий …
НР Синюра-Ростун, УЄ Гузар
Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий …, 2010
22010
Модифікація категорії трудова діяльність в умовах розвитку економіки знань
ЛК Семів, УЄ Гузар
Економічний форум, 238-243, 2017
12017
Дослідження етапів трансформації трудової діяльності в Україні
У Гузар
Фінансовий простір, 178-186, 2013
12013
Особливості трансформації трудової діяльності в період формування економіки знань: монографія
У Гузар
12012
Управління проєктами у готельно-ресторанному бізнесі: теми практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни підготовки магістрів галузь знань 24 „Cфера обслуговування …
УЄ Гузар
2020
Управління проєктами у готельно-ресторанному бізнесі: програма навчальної дисципліни підготовки магістрів галузь знань 24 „Cфера обслуговування”, cпеціальність 241 „Готельно …
УЄ Гузар
2020
Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу: опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни" Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу …
УЄ Гузар
2020
Конкурентоспроможність закладів індустрії гостинності: залікові вимоги з навчальної дисципліни
УЄ Гузар
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20