Уляна Гузар
Уляна Гузар
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури
Verified email at ldufk.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка знань та її перспективи для України
УЄ Гузар
Регіональна економіка, 27-35, 2009
312009
Трудова діяльність з позицій синергетичного, деонтологічного і духовного підходів
УЄ Гузар
Актуальні проблеми економіки, 107, 2010
72010
Сучасні підходи до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства
ОІ Копилюк, УЄ Гузар, СВ Гута
Бизнес Информ, 2019
62019
Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів
ЛК Семів, УЄ Гузар
Регіональна економіка, 131-140, 2011
62011
Нестандартні форми зайнятості в умовах розвитку постіндустріального суспільства
МВЛ У.Є.Гузар
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції …, 2013
42013
Перспективи досягнення кадрового синергізму на підприємстві
ОВ Хитра
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2012
42012
Сучасні особливості тайм-менеджменту в ресторанному бізнесі
У Гузар, В Лиходій
32020
Маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі/Уляна Гузар, Марія Загоруй
У Гузар
Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: зб. матеріалів наук.-практ …, 2020
32020
Освіта як визначальний фактор формування трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань (на прикладі Львівської області)
Н Синюра-Ростун, У Гузар
Схід, 2011
32011
The innovativ teaching methods of financial specialists in terms of European integration of the educational systems
M Voznyuk, U Huzar, M Lutsyk, I Voznyuk-Bohiv
22018
Модифікація категорії трудова діяльність в умовах розвитку економіки знань
ЛК Семів, УЄ Гузар
Економічний форум, 238-243, 2017
22017
Трудова дiяльнiсть в еко-номiцi знань: пiдходи до оцiнки впливу знаннєвих факторiв.
ЛК Семiв, УЕ Гузар
Регiональна економiка., 131, 2011
22011
Трансформація трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань
УЄ Гузар
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 07 «Демографія, економіка праці …, 2011
22011
Економiка працi в умовах постiндустрiального суспiльства: словник термiнiв i понять за ред. проф. ЛК Семiв
УЕ Гузар
22011
Розвиток освіти України як фактор формування економіки знань
УЄ Гузар
Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та …, 2011
22011
Філософські підходи до дослідження і оцінки особливостей трудової діяльності
У Гузар, А Шевчук
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 16-20, 2010
22010
Інтелектуалізація трудової діяльності як основа розвитку економіки знань: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Особливості інтеграції України в світовий …
НР Синюра-Ростун, УЄ Гузар
Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий …, 2010
22010
Маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі
У Гузар, М Загоруй
12020
Formation of psychological peculiarities of time-management of a modern expert in the field of finance
U Huzar, O Zavydivska, V Kholyavka, M Kryshtanovych
Financial and credit activity: problems of theory and practice 4 (31), 477-486, 2019
12019
Особливості планування діяльності менеджерів готельно-ресторанного бізнесу [Електронний ресурс]
УЄ Гузар, ОІ Коркуна
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 23, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20