Подписаться
Уляна Гузар
Уляна Гузар
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка знань та її перспективи для України
УЄ Гузар
Регіональна економіка, 27-35, 2009
332009
Трудова діяльність з позицій синергетичного, деонтологічного і духовного підходів
УЄ Гузар
Актуальні проблеми економіки, 107, 2010
72010
СУЧАСНі ПіДХОДИ ДО ОРГАНіЗАЦії СИСТЕМИ ФіНАНСОВО-ЕКОНОМіЧНОї БЕЗПЕКИ ПіДПРИєМСТВА
ОІ Копилюк, УЄ Гузар, СВ Гута
Бизнес Информ, 229-234, 2019
62019
Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів
ЛК Семів, УЄ Гузар
Регіональна економіка, 131-140, 2011
62011
The innovative teaching methods of financial specialists in terms of European integration of the educational systems
M Voznyuk, U Huzar, M Lutsyk, I Voznyuk-Bohiv
52018
Нестандартні форми зайнятості в умовах розвитку постіндустріального суспільства
МВЛ У.Є.Гузар
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції …, 2013
52013
Перспективи досягнення кадрового синергізму на підприємстві
ОВ Хитра
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2012
52012
Трансформація трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань
У Гузар
спец. 08.00. 07. Львів, 2011, 2011
32011
Formation of psychological peculiarities of time-management of a modern expert in the field of finance
U Huzar, O Zavydivska, V Kholyavka, M Kryshtanovych
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (31), 477-486, 2019
22019
Модифікація категорії трудова діяльність в умовах розвитку економіки знань
ЛК Семів, УЄ Гузар
Економічний форум, 238-243, 2017
22017
Трудова дiяльнiсть в еко-номiцi знань: пiдходи до оцiнки впливу знаннєвих факторiв.
ЛК Семiв, УЕ Гузар
Регiональна економiка., 131, 2011
22011
Економiка працi в умовах постiндустрiального суспiльства: словник термiнiв i понять за ред. проф. ЛК Семiв
УЕ Гузар
22011
Розвиток освіти України як фактор формування економіки знань
УЄ Гузар
Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та …, 2011
22011
Освіта як визначальний фактор формування трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань (на прикладі Львівської області)
Н Синюра-Ростун, У Гузар
Схід, 2011
22011
Проблеми формування іміджу підприємств індустрії гостинності в умовах пандемії
У Гузар, А Голод, М Паска, Ю Феленчак, І Стахів
Financial and credit activity problems of theory and practice 3 (38), 447-455, 2021
12021
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ FEATURES OF PLANNING OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT ACTIVITIES
УЄ Гузар, ОІ Коркуна
Східна Європа: економіка, бізнес та управління 6 (23), 267-273, 2019
12019
Системний підхід до формування безпеки страхового бізнесу в Україні
ОІ Копилюк, УЄ Гузар, ОМ Музичка
Бизнес Информ, 296-301, 2018
12018
Дослідження етапів трансформації трудової діяльності в Україні
У Гузар
Фінансовий простір, 178-186, 2013
12013
Філософські підходи до дослідження і оцінки особливостей трудової діяльності
У Гузар, А Шевчук
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 16-20, 2010
12010
РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
Я Гуль, У Гузар
І 66 Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика: зб. тез, 245, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20